Nyheter

Scandbio får tryggare volymredovisningar till bokslutet med SkyMap

Varje år passerar hundratusentals ton råvaror och färdiga produkter Scandbios fem anläggningar. Som Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen har de ett ständigt flöde av material och volymerna varierar från dag till dag.

Något som skapar utmaningar när det kommer till redovisningen av lagerstatus.

– Inför varje rapportering var det en tidskrävande och krånglig uppgift för våra fabrikschefer att försöka fastställa de aktuella lagervolymerna. Vi insåg att vi behövde hitta ett smartare och säkrare arbetssätt, konstaterar Indre Siultyte som är controller på Scandbio.

Scandbio gav SkyMap uppdraget att lösa problemet. Varje anläggning drönarskannas nu tre gånger per år för att fastställa volymerna i utomhuslagren, och inomhuslagren mäts samtidigt manuellt med totalstation. Underlaget laddas upp i SkyView där det kan volymberäknas och visualiseras i 3D.

– Nu är vi trygga med beräkningarna och kan redovisa en mer exakt lagerstatus i bokslutet. Det underlättar mycket för mig som controller och förenklar så klart också för våra fabrikschefer. Som bonus får fabrikscheferna också en bra överblick över anläggningen som kan vara till nytta i vid logistikplanering och ombyggnation med mera, fortsätter Indre.

Lösningen är möjlig tack vare det mångåriga samarbetet mellan SkyMap och Exact Svenska Mätcenter AB som är Sveriges största mätkonsultföretag och täcker hela landet. SkyMap sköter samordning och har den digitala plattformen medan Exacts erfarna mättekniker och drönarpiloter ansvarar för inhämtningen av mätdata på respektive anläggning.