Nyheter

Renoveringen av operabyggnaden i Stockholm får tydligare förutsättningar

Under torsdagen beslutade regeringen att Statens fastighetsverk ska ta fram underlag för att genomföra en förstudie kring operabyggnaden. Beskedet innebär att det nu kommer tas fram en tydligare inriktning för den kommande renoveringen.

För närvarande sker underhåll av bland annat tak och fasader på operabyggnaden, men det finns ett akut behov av mer omfattande renoveringar. De tekniska systemen är uttjänta och klarar inte dagens lagkrav, arbetsmiljön behöver förbättras. Under januari gav kulturministern besked om att Kungliga Operan ska fortsätta vara nationalscen för kommande generationer och torsdagens regeringsbeslut lägger fast utgångspunkterna för en kommande renovering av operabyggnaden.

Operabyggnaden är ett statligt byggnadsminne. Regeringsbeslutet ger ett tydligt besked om att en renovering bland annat behöver möta de krav som idag ställs på fastigheter, samtidigt som det skapas en bra miljö för verksamheterna i huset.

– Regeringens beslut är välkommet, säger Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk. Vi har nu fått en tydlig riktning och tidplan. Redan i slutet av april ska vi lämna in underlag för det fortsatta arbetet till Regeringskansliet.

– Operabyggnaden är i akut behov av renovering. Dagens besked innebär att vi går in i en helt ny fas med tydliga förutsättningar vilket är positivt, fortsätter Ingrid Eiken. Jag kommer skyndsamt att ta kontakt med våra hyresgäster i operabyggnaden, Kungliga Operan och Operakällaren, för en förnyad dialog om vad som behöver göras utifrån de förutsättningar som nu givits.