Nyheter

Hydroscands närvaro i Närke stärks efter expandering i Karlskoga

Snart har ett år gått sedan Hydroscand gjorde en nyöppning av butiken i Karlskoga. Nyöppningen gjordes efter att Hydroscand tog över verksamheten från sin tidigare återförsäljare. Butiken är numera en renodlad Hydroscand-butik och återfinns i samma lokaler på Hangarvägen 17, i närheten av flygplatsen.

Efter att Hydroscand tog över driften av finns nu ett bredare sortiment både på lagret och ute i butiken. Att man nu kan ställa ut produkterna i butikslokalen har dessutom gjort att försäljningen har ökat. Tidigare fanns de flesta varor bakom disk vilket begränsade möjligheterna för kunderna att titta runt efter det dem behövde.

Att butiken nu helt drivs av Hydroscand själva, har genererat nya kunder som nu känner igen sig i butiken och den generella responsen från kunderna är att man uppskattar att antalet butiker i regionen har ökat.

Tillsammans med de närliggande butikerna i Kristinehamn och Örebro erbjuds en ökad tillgänglighet av produkter för kunderna. De andra butikerna erbjuder även mobil slangservice, SlangExpress, vilket ökar servicegraden ytterligare.