Nyheter

Nu ska Ronnebys stadskärna förändras

Konsultföretaget Gehl Arkitekter har fått uppdraget av Ronneby kommun att under året analysera stadens kvaliteter och utmaningar samt ta fram ett strategiskt program för de offentliga rummen genom en sk. Stadsrums- & mobilitetsstrategi. Strategin blir underlag för ett kommande förändringsarbete i stadskärnan. Målet är att skapa en stadskärna med attraktiva platser och stråk som är trevlig att vistas i.

Stadsrums- & mobilitetsstrategins syfte är att lyfta fram betydelsefulla kvaliteter av stadens olika platser, de stadsrum där vi gärna hänger, och ge exempel på hur vi kan förändra, förstärka och göra dem än mer attraktiva. Det innebär också att undersöka hur vi rör oss i stadskärnan, till fots, på cykel, med bil och med allmänna kommunikationsmedel. Stadens fysiska möjligheter och utmaningar kommer även de att belysas. Dialoger i olika former med invånare, näringsliv, politiker och tjänstepersoner är planerade för att ytterligare klargöra behov, ge idéer och skapa samsyn.

Den färdiga strategin kommer därefter att ligga till grund för en handlingsplan för de önskade förändringarna i stadskärnan. Detta arbete görs i en tid av pågående strukturomvandling i våra stadskärnor. Ändrade handelsvanor via e-handel och digitalisering gör att fysiska butiker minskat i antal och så även flödet av människor. I den framtida stadens utbud kommer vi sannolikt att se fler caféer, restauranger och kulturinslag.

Ronneby stadskärna har en ljus och spännande framtid. Det kommande muséet om vraket Gribshunden ger helt unika förutsättningar för en intressant förändring i stadens centrala delar. Muséet förväntas ha minst 100 000 besökare per år, sannolikt mer. Stadens siktar samtidigt till en nominering för Årets Stadskärna 2026. Detta påverkar stadsrummen och mobiliteten och genom Gehl Arkitekters analys- och strategiarbete får vi verktyg för förändring på ett klokt sätt.