Nyheter

Villaägarna: ”Amorteringskravet har passerat sitt bäst-före-datum”

”Den svenska regeringen bör slopa amorteringskravet. Kravet är en orimlig börda för många småhusägare som följd av de höjda räntorna och den höga inflationen.”

Det skriver Håkan Larsson, Samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund i en debattartikel i Dagens Industri:

”Amorteringskravet infördes 2016 för att minska hushållens skuldsättning och bromsa bostadsprisernas snabba uppgång. Men i dag befinner sig Sverige i en annan ekonomisk situation. Amorteringskravet har spelat ut sin roll och landets husägare behöver ges tid att konsolidera sin ekonomi.”

”Kostnaderna för el, underhåll, mat, kläder och andra nödvändigheter ökar i mycket snabb takt. Samtidigt har räntekostnaderna för dem som sitter med rörliga bolån ökat med över 150 procent på bara något år och uppgången ser ut att fortsätta. Så sent som i februari 2022 uttalade Riksbanken att styrräntan skulle ligga på noll procent fram till 2024. Riksbankens tvärvändning har inte gett småhusägarna tid att förbereda sig på den mycket snabba kostnadsökningen, vilket har försatt dem i en mycket besvärlig situation.”

”Amorteringskravet har inte minst träffat unga barnfamiljer som har kommit ut på bostadsmarknaden sent. Dessa hushåll har haft begränsad tillgång till eget kapital och därför tvingats låna stora delar av köpeskillingen. Att amortera är sunt, men i den ekonomiskt trängda situation som husägarna nu befinner sig i måste de ges tid att konsolidera sin ekonomi.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-amorteringskravet-har-passerat-sitt-bast-fore-datum/