Nyheter

Byggföretagen: ”Räntehöjningar driver på rekordhöga byggkostnader”

Kostnaderna inom byggbranschen fortsätter att stiga enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

– Tidigare var det byggmaterialen som var den stora kostnadspådrivaren. Nu har detta växlat över till byggherrekostnaderna – vilket innebär att det främst är räntehöjningarna som gör att den rekordhöga byggkostnadstakten bibehålls, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Byggherrens kostnader har ökat med 47,8 procent i årstakt medan entreprenörers kostnader ökade med 10,1 procent. Enligt SCB är nuvarande kostnadsökning den största ökningen i årstakt sedan 1974.

– Det är ett bistert läge i bygg- och anläggningsbranschen, säger Johan Deremar. 

Byggföretagen släpper vårens stora konjunkturprognos över bygginvesteringar i bostäder, lokaler och anläggningar den 4 april.

På bilden: Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.