Nyheter

Bricks in Common – UIA-paviljongen i Köpenhamn fokuserar på tegelstenens paradoxer

Med tegelpaviljongen ‘Bricks in Common’ fokuserar ett tvärvetenskapligt partnerskap inom byggandet, i samband med Arkitekturåret 2023 i Köpenhamn, på teglet som ett traditionellt byggmaterial och utforskar aspekter av hur teglet kan föras in på ett hållbart sätt i konstruktionen av framtiden.

Under hela 2023 kommer arkitekturen att firas när Köpenhamn, som UNESCO:s arkitekturhuvudstad med temat ‘Copenhagen in Common’, fokuserar på arkitektur och på allt vi har gemensamt. Det finns många saker att lyfta fram, men en av de saker som byggandet och den danska byggtraditionen har gemensamt är tegel – ett vackert, välkänt och kulturbärande byggmaterial.

– Kakel har spelat en central roll i det danska välfärdsbygget och är en viktig del av vårt arkitektoniska arv. Tegel har många fördelar – det är ett robust och långvarigt material som åldras graciöst och som under rätt förutsättningar kan återanvändas. Men teglet utmanas också eftersom materialet bl.a. är extremt resurskrävande att producera. För att föra teglet längre in i framtiden krävs innovation och nytänkande av materialet med fokus på bl.a. CO2-utsläpp, resursförbrukning och återvinning, säger Nanna Flintholm, som är arkitekt och delägare i AART, en av parterna bakom projektet.

Just den paradoxen är i fokus för paviljongen ”Bricks in Common”, som har utvecklats i ett samarbete med representanter från hela byggvärdekedjan.

Tegelkonstruktion av det förflutna och framtiden

Förutom Arkitekturåret i Köpenhamn, markerar 2023 också två andra stora evenemang inom byggandet: införandet av lagstadgade CO2-krav för nya byggnader och 400-årsjubileet av Köpenhamns Murerlaug – två evenemang som ser in i både det förflutna och framtiden för tegel. som byggmaterial.

– Bricks in Common-paviljongen hyllar både med sin form och sin historia murarens hantverk och tegel som byggmaterial. Samtidigt fokuserar paviljongen på vad som behövs för att fortsätta göra teglet relevant och för att på ett hållbart sätt flytta det stolta hantverket och murareyrket in i framtiden, säger Jens-Jacob Paludan, som är styrelseledamot i Köpenhamns Murerlaug, som också är en del av partnerskapet bakom.

Traditionen. Omställningen. Ambitionen.

Paviljongen Bricks in Common fokuserar på teglets kulturella och historiska referenser, men samtidigt kommer byggnaden också att kommunicera paviljongens narrativ enbart i sin utformning. Paviljongen är utformad som tre tvärbågar, var och en av olika storlek – men alla med ungefär samma CO2-avtryck: ca. 1 ton CO2eq.

Den minsta bågen är byggd i ett traditionellt, massivt och energitungt tegel, medan mittbågen är ett uttryck för omvandlingen med användning av marknadens för närvarande mest klimatvänliga, mjuklagda tegel[1]. Mellanbågen minskar CO2-utsläppen med 50 % jämfört med den minsta bågen, vilket visar att denna minskning kan uppnås redan idag.

Den största bågen markerar ambitionen med 75 % minskning av CO2-utsläppen jämfört med den minsta bågen – samma minskning som byggandet ska uppnå till 2030[2]. Alla valv är byggda med en andel återvunnen sten, varvid andelen ökar från den minsta valven till den största som byggs på ca. 70 % återvunnet kakel.

– Tegel är inte bara tegel, och när det gäller CO2-utsläpp är det redan stor skillnad mellan de många stenarna på marknaden idag. För att uppnå nödvändig minskning från tegel som byggmaterial i framtiden måste vi förutom att ställa krav på CO2-utsläpp i nya byggnader också tänka på att ställa krav på t.ex. materialhantering och återvinning, säger Nanna Flintholm från AART.

Tegelpaviljongen Bricks in Common kommer att byggas vid Köpenhamns hamnfront utanför Havnegade 37 vid Nyhavn och kan upplevas mellan juni och oktober 2023. Paviljongen är tänkt som ett tillfälligt utrymme i staden där du kan bo med utsikt över vattnet och där även evenemang kan hållas över sommaren – till exempel konserter eller föreläsningar.

Fakta om paviljongen Bricks in Common

Paviljongen Bricks in Common är en av totalt ca. 15 paviljonger, som byggs av olika aktörer runt om i Köpenhamn, bl.a Arkitekturens år. Var och en av paviljongerna kommer att ge sina synpunkter på visioner för hur byggandet kan föras in i en mer hållbar framtid. Initiativet har lanserats av Arkitektförbundet och UIA World Congress for Architects 2023 i samarbete med Köpenhamns kommun och City & Harbour.

En gemensam nämnare för alla UIA-paviljonger är att de, i enlighet med temat för världskongressen ‘Leave No One Behind’, är utformade så att de är tillgängliga för alla och är byggda med tanke på ansvarsfull materialkonsumtion.

Material som används för tegelstenarna i den gemensamma paviljongen:

Den minsta bågen: Normalformat tegel baserade på naturgas. Ekorrljud Wienerberger. 10% återvunnet kakel från Gamle Mursten.

Mellersta bågen: Normalformat tegel. Egernsund Wienerberger LESS v. 2.0 baserad på bionaturgas. 30% återvunnet kakel från Gamle Mursten.

Den stora bågen: Normalformat tegel. Egernsund Wienerberger LESS v. 2.0 baserad på bionaturgas. 70% återvunnet kakel från Gamle Mursten.

Eftersom paviljongen är en tillfällig konstruktion är den försiktigt placerad på befintlig terräng vid vattnet. Tvärbågarna stabiliseras av betongblock under varje ben tillverkade med lågkolhaltig betong. Den återstående delen av basen är fylld med sand och grus. Hela basen täcks sedan med tegel.

Paviljongen Bricks in Common byggs med kalkbruk, så att teglet och andra material kan återanvändas i andra sammanhang efter världskongressen.

Parterna bakom Bricks in Common:

Arkitekt: AART, Mangor och Nagel – en del av AART, NOAA

Ingenjör: OJ Consulting Engineers

Entreprenör: Copenhagen Masons Guild

Murarlärlingar: NEXT KBH, TechCollege

Ljusdesign: Ampell, BEGA

Leverantörer: Egernsund Wienerberger, Gamle Mursten, KALK och CRH Concrete

Rivning: Søndergaard Rivning

Stiftelser och ekonomiskt stöd: Bevica Foundation och VIHDA – Kunskapscentrum för hantverk, design och arkitektur

Transport: Vagnare Peter Falck