Nyheter

Reierstam Arkitektur intar rollen som samarbetspartner för frikyrkorna

Sveriges kyrkor står för en genuint viktig del av kulturarvet i vårt land och är en lugnande markör i en hektisk stadsmiljö. Med sina tornspiror fångar de blicken på byns vackraste plats i glest befolkade samhällen. Våra kyrkobyggnader – oavsett om de tillhör Svenska Kyrkan eller den vitala frikyrkorörelsen – är alla levande miljöer där dåtid och nutid smälter samman.

Reierstam Arkitektur bidrar med sin kompetens som stadsplanerare till att integrera den frikyrkliga samvaron, gemenskap, andlighet och samvaro, med boende och föreningsliv. Genom att vara involverad i en rad innovativa projekt med kyrkoverksamheter i hektisk stadsmiljö utvecklas samarbeten med boende, föreningsliv och, i ett större perspektiv, kommuner.

När vi skriver 2020-tal sker en transformering av verksamheten och en anpassning till en ny tid. Det som utmärker lyckade urbana miljöer i dag är om de förmår skapa mötesplatser och aktivitet. Inte minst för unga människor som söker sig till miljöer där kreativa möten kan ske.

Kristna kulturhus

Åtskilliga inom frikyrkorörelsen befinner sig i ett skede där fastighetsutveckling är en del av en innovativ utveckling av verksamheten. De mest lyckade utvecklingsprojekten påminner en smula om Folkets Husrörelsen, där föreningsliv inom sport och kultur erbjuds möjligheter att hyra in sig eller att bli en samarbetspartner när nya fastigheter uppförs. Det kan mycket väl också handla om kombinationer av verksamhetsytor för församlingsverksamhet i kombination med bostäder. Eller ”allt i ett”. Resultatet kan också beskrivas som ”kristna kulturhus”, som inkluderar idrottshall, café och konferensdelar.

– Det är utan tvekan skärningspunkter mellan olika verksamheter och i samverkan med kultur, utbildning och idrott som gör att frikyrkan i Sverige förnyar sin roll och tar plats i samhällsbygget, säger Göran Reierstam, arkitekt och VD för Reierstam Arkitektur.

Reierstam Arkitektur kan visa upp en flora av aktuella och efterföljansvärda exempel – från Umeå i norr till Malmö i söder. Just nu uppförs ett allaktivitetshus i Tyresö kommun utanför Stockholm. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm får en ny allaktivitetslokal inom ett helt nytt bostadskvarter som utvecklats tillsammans med fastighetsbolaget Turbinen Bostad AB. Här tillförs Tyresö centrums totalt 175 nya bostäder och 3000 kvadratmeter nya lokaler som kommer att integrera lokaler för församlingsverksamhet.

I Umeå bygger kyrkoföreningen ”Church of Hope” där Reierstam Arkitekter är med som samarbetspartner från start till mål inom stadsdelen Teg, och i Umeå planeras även i Ålidshems centrum ett nytt kyrkoprojekt där företaget utformat idén om ett kulturellt och socialt utbildningscenter tillsammans med 200 nya bostäder – ett projekt i samverkan mellan Umeå Folkhögskola och Pingstkyrkan i staden.

– Vi är gärna med redan i tidiga skeden och bistår församlingar eller beställare generellt med stöd genom hela processen, avslutar Göran Reierstam.

På bilden: I Tyresö centrum uppförs ett Allaktivitetshus i kombination med ett tillskott om totalt 175 bostäder

Bild: Reierstam Arkitektur.