Nyheter

Ny styrelseledamot i Gullringsbo Egendomar

Henrik Granström, tidigare ledande befattningshavare inom Strongholdkoncernen, har utsetts till ny styrelseledamot i Gullringsbo Egendomar. Henrik tillträder styrelsen i samband med årsstämman den 30 mars.

Henrik Granström har en bakgrund inom McKinsey & Company innan han 2002 gick över till Strongholdkoncernen där han bland annat verkade som vd för Datscha, vd för konsultverksamheten inom Newsec i Norden och Baltikum samt som vice vd för koncernen. Henrik är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik vilket han kompletterat med en MBA-utbildning.

– Vi är mycket glada över att Henrik kommer in i vår styrelse. Han har en bakgrund och erfarenheter som passar vår koncern väldigt bra och han har en personlighet som vi tror kan tillföra mycket till styrelsen, säger Hans Eliasson ordförande Gullringsbo Egendomar.

För fem år sedan flyttade Henrik Granström med familjen till Funäsfjällen. Efter en tid av pendlande till Stockholm valde han istället att ägna sig åt en kombination av styrelseuppdrag och investeringar i onoterade bolag. De senaste åren har Henrik löpande haft ett antal styrelseuppdrag där några av de mer kända är Jämtkraft, Novi Real Estate och Pangea Property Partners.

– Gullringsbo är ett gediget och välskött bolag. Jag hoppas att jag med mina erfarenheter av bolagsbyggande i både små och stora bolag ska kunna bidra till Gullringsbos fortsatta utveckling och goda lönsamhet. Jag ser verkligen fram emot att bli en del av koncernens framtida utveckling, säger Henrik Granström.

Gullringsbo Egendomar är moderbolag i koncernen där Svenska Hus, MVB, Wangeskog, Anlab, Forestry, och Munkbron Finans ingår.

Koncernens omsättning uppgår till cirka 5,0 Mdkr med ett resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster på cirka 450 Mnkr per år.

Marknadsvärdet på gruppens fastigheter uppskattas till drygt 10 Mdkr. Cirka 1,3 Mdkr kapital förvaltas i koncernens cash pool. Antalet medarbetare är ca 950.