Nyheter

Gemensamt trygghetsarbete i området Inom Vallgraven

Wallenstam har tagit initiativ till ett gemensamt trygghetsarbete Inom Vallgraven. I förra veckan samlades centrumföreningen Innerstaden Göteborg, fastighetsägare, Göteborg Stad, Polisen och CPG bevakning för att genomföra en gemensam trygghetsvandring. Projektet som syftar till att ta ett samlat grepp kring området har initierats och finansieras av Wallenstam, Bygg-Göta, Vasakronan, Higab och Castellum.

Trygghetsarbetet innefattar området runt Domkyrkan och innebär kontinuerliga trygghetsvandringar och uppföljningsmöten i samverkan under de kommande tre åren. Innerstaden Göteborg samordnar arbetet med en projekt- och processledning.

Tillsammans identifieras åtgärder och behov för att bidra till en bättre och tryggare upplevelse i området. En åtgärdsplan med fördelat ansvar och bilddokumentation tas fram och kommer sedan att vara ett levande underlag för arbetet som innefattar allt från belysning till klotter, underhåll och skräpiga platser.

– Vi arbetar mycket för att utveckla platser, områden och kvarter där exempelvis Kvarteret Victoria och området vid Magasinsgatan är några konkreta exempel. Trygghet är en central del för en attraktiv och levande innerstad. Vi ser mycket fram emot ett givande samarbete, säger Marina Fritsche, regionchef och vice vd för Wallenstam.

– Sedan tidigare pågår ett framgångsrikt samverkansarbete i angränsande områden genom Purple Flag platssamverkan i Fredstan, Nordstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan samt genom Rosenlunds platssamverkan. Vi är glada att fastighetsägarna initierat trygghetsarbetet som gör att det nu täcker hela innerstadens område, säger Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg.