Nyheter

SGS i Göteborg tar klivet över till Akribi

SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder – har valt Akribi som sitt nya ekonomisystem. Enligt ekonomichefen Victor Alm är syftet med bytet att få ett system som hjälper SGS att förenkla sina ekonomiprocesser och som är bättre integrerat med deras fastighetssystem.

– Vi sitter i en något föråldrad version av vårt nuvarande ekonomisystem och hade att välja mellan en uppgradering från befintlig leverantör eller att välja ett helt nytt system. Då valde vi att gå den senare vägen och efter en noggrann utvärdering av marknaden för ekonomisystem så fastnade vi till slut för Akribi, säger Victor Alm, ekonomichef på SGS.

Mer gehör hos Akribi

Med sina 8 500 studentlägenheter är SGS en av Sveriges största aktörer inom studentboende, så det är många anläggningar och transaktioner att hantera i den löpande administrationen. Victor menar att SGS redan ligger relativt långt framme vad gäller digitalisering och automatisering, men att det självklart finns mer att göra för att ytterligare förenkla och effektivisera ekonomiarbetet.

– Det hoppas vi såklart att Akribi kan hjälpa oss med och det var också en huvudanledning till att valet föll på dem, i kombination med att de är en något mindre aktör och dessutom erbjuder en färdig integration till vårt fastighetssystem Momentum.

– Vi gillar den enkelhet och användarvänlighet som Akribis system erbjuder, och vi tror också att vi kommer att kunna få mer gehör för våra önskemål och behov i en organisation av Akribis storlek jämfört med vår nuvarande leverantör.