Nyheter

IKEA går från fossilbaserat till biobaserat lim

För att minska sitt klimatavtryck från tillverkning av spånskivorbyter går IKEA nu från fossilbaserat till biobaserat lim. I dag kan 5 procent av den totala värdekedjans klimatavtryck kopplas till användning av just lim i spånskivor. Målet är att minska användningen av fossilbaserat lim med 40 procent och därmed utsläppen av växthusgaser från lim med 30 procent till verksamhetsår 2030.

Att hitta nya limlösningar är en av de viktigaste insatserna för att kunna minska klimatavtrycket inom IKEA. Den största delen av limmet används i tillverkningen av spånskivor. Tack vare år av tester kan IKEA nu övergå till ett biobaserat limalternativ och på så sätt minska användningen av fossilbaserat lim med 40 procent och därmed sitt klimatavtryck från lim med 30 procent.  

– Beslutet innebär ett stortkliv för IKEA och något vi arbetat med i mer än 10 år. Arbetet visar på behovet av fler lim med lägre klimatavtryck och samtidigt att små förändringar kan ge stora effekter. Vi hoppas att vårt beslut kan inspirera andra att följa efter, säger Venla Hemmilä, material- och teknikingenjör på IKEA of Sweden.

Övergången från fossilbaserade till biobaserade lim ska genomföras stegvis, med målet att de flesta fabriker som tillverkar spånskivor i IKEAs leveranskedja ska ha övergått till lim med lägre klimatavtryck innan verksamhetsår 2030. I Kazlu Ruda i Litauen, använder en av IKEA Industry-fabrikerna redan ett limtillverkat av industriell stärkelse från majs*. Detta som ett resultat av 10 års arbete för att hitta alternativ till fossilbaserade lim. Parallellt pågår flera försök med ytterligare andra lim. 

– Eftersom lim i olika skivor står för 5 procent av klimatavtrycket i IKEAs värdekedjafår detta en stor effekt och blir därmed ett viktigt bidrag till det globala arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. i Kombination med en ökad användning av återvunnet trä och arbetet för att nå 100 procent förnybar energi i vår produktionskedja utgör lim-bytet en milstolpe på vår resa mot mer hållbara träbaserade produkter, säger Andreas Rangel Ahrens, chef för klimatfrågor på Inter IKEA Group.

Att hitta nya limlösningar är en av de viktigaste insatserna för att ytterligare minska klimatavtrycket kopplat till vår tillverkning av spånskivor, tillsammans med arbetet för att all energi vi använder ska vara förnybar. Förflyttningen ligger i linje med IKEAs övergripande ambition att endast använda förnybara och återvinningsbara material till verksamhetsår 2030. För att skapa förutsättningar för en övergång till 100 procent biobaserat lim har IKEA nyligen lanserat ett så kallat acceleratorprogram för att testa nya limlösningar tillsammans med externa partner. 


*Industriell stärkelse tillverkas av industriellt odlade växter som inte ingår i livsmedelskedjan.