Nyheter

SBAB: Brett stigande bostadspriser för andra månaden i rad i Sverige

Bostadspriserna ökade med i genomsnitt 1,8 procent i Sverige i februari. Därmed har bostadspriserna stigit för andra månaden i rad. Priserna ökade på både hus och bostadsrätter i samtliga regioner, med undantag för hus i Mellersta Sverige där priserna föll tillbaka efter den stora uppgången i januari.

Störst prisuppgång på lägenheter var det i Norra Sverige och på hus i Storstockholm. Den säsongsrensade trenden indikerar dock en fortsatt negativ prisutveckling med undantag för lägenheter i Storstockholm. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för februari.

– Bostadspriserna fortsatte att stiga på bred front i februari. Det är lite förvånande med tanke på den kraftiga ränteuppgången och Riksbankens avisering om att fler höjningar står för dörren. Gissningsvis sker dock många affärer just nu mellan personer som varit inne på bostadsmarknaden ett tag och som säljer och köper i samma marknad. Med en lägre belåning är de inte heller lika känsliga för stigande räntor som många nya yngre bostadsköpare, säger Robert Boije, Chefsekonom på SBAB.

– Tittar man på den underliggande trenden, då säsongseffekter och andra tillfälliga effekter rensats bort, ser bilden inte riktigt lika ljus ut. Mätt på detta sätt sjönk bostadspriserna med 0,6 procent i februari fördelat på stigande lägenhetspriser med 0,1 procent och fallande huspriser med 1,4 procent. Även om vi de senaste två månaderna sett en viss ljusning på särskilt lägenhetssidan, visar dessa siffror att det är för tidigt att blåsa faran över för fortsatta prisfall. Ännu har vi nog inte sett den fulla effekten på bostadspriserna av Riksbankens redan gjorda men även förväntade nya räntehöjningar, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna steg i februari med 2,1 procent i Sverige som helhet

Lägenhetspriserna steg i februari med 2,1 procent för Sverige som helhet. Mest steg priserna i Norra Sverige (6,2 procent), följt av Södra Sverige (2,7 procent) och Storstockholm (2,2 procent). Den säsongsrensade trenden på lägenheter blev under februari, efter flera månader med negativa tal, positiv. Det beror i huvudsak på prisuppgången i Storstockholm som har en mycket stor vikt i det sammanvägda indexet för Sverige som helhet. I samtliga regioner utom Storstockholm ligger trendvärdena kvar på negativa tal.

Huspriserna steg i februari med 1,7 procent i Sverige som helhet

Huspriserna steg i februari med 1,7 procent för Sverige som helhet. Mest steg priserna i Storstockholm (3,6 procent), följt av Storgöteborg (3,3 procent). I en region, Mellersta Sverige, föll huspriserna (-2,3 procent). Den säsongsrensade trenden för Sverige som helhet låg kvar på negativa tal (-1,4 procent).

– Den ljusning vi såg på lägenhetssidan i Storstockholm och Storgöteborg i januari ser i februari ut att ha smittat av sig även på hussidan. Mätt utifrån den underliggande trenden så ser det dock fortfarande mörkare ut på hus- än på lägenhetssidan, säger Robert Boije.