Nyheter

Beijer Byggmaterials Branschrapport Q1, 2023 – marknads- och prisutveckling för byggmaterial

Text: Beijer Byggmaterial

Beijer Byggmaterial ger regelbundet ut en rapport som beskriver marknadsläge och prisutveckling på byggmaterial. Den ges ut i fyra utgåvor per år och publiceras kvartalsvis. Vår Branschrapport är uppskattad bland våra kunder och ett bevis på att vi tar rollen som marknadsledande aktör på allvar.

Vi närmar oss nu kommande högsäsong och kan konstatera att marknaden, i allt väsentligt, utvecklats som vi förutspådde i den tidigare Branschrapporten från november 2022.

I Beijer Byggmaterials Branschrapport utgåva Nr. 1, 2023 summerar Peter Sjöström, inköpsdirektör på Beijer Byggmaterial den generella marknadssituationen tillsammans med detaljerad information och prognoser gällande Beijer Byggmaterials större kategorier.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.

Marknaden har mattats av men situationen har inte blivit så nattsvart som ofta indikerats, inte minst i media. De större projekten har fortsatt rulla på och våra SME-kunder har en god aktivitetsnivå, om än fallande under vintern. De estimeringar som gjordes i höstas gällande priser och tillgänglighet har fortlöpt enligt förväntan. Vad vi däremot inte såg komma var försvagningen av kronan som haft stor effekt på priserna för de produkter vi och våra leverantörer importerar – som ni kan läsa mer ingående om i rapporten.

En av utmaningarna vi står inför är de fortsatt, allt för höga, produktpriserna som påverkar konsumtionen negativt på alla nivåer i vår bransch. För att hålla upp byggandet behöver vi sänka priserna i samma takt som priset på stora kostnadsdrivare faller och de stora frågorna är även fortsättningsvis hur djup blir nedgången och när ser vi en generell vändning? I denna rapport beskriver vi vår syn på marknaden och ger vår prognos gällande utvecklingen.

Länk till:

Beijer Byggmaterials Branschrapport Nr.1, 2023, Marknads- och prisutveckling för byggmaterial