Nyheter

Byggnads ordförande Johan Lindholm om inkomstgolvet: ”Politikerna ska inte lägga sig i”

Text: Mikael Hedlund

Återinför arbetsmarknadsprövningen! Regelverket med behovsprövning av arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU, som gällde fram till 2008, vill Byggnads ha tillbaka, säger Byggnads Johan Lindholm i en kommentar till förslaget från regeringen om att införa ett golv vid lönesättning.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill höja inkomstkraven för invandrad arbetskraft. Enligt ett gemensamt förslag ska golvet vid lönesättning ligga strax över 33 000 kronor, vilket motsvarar en medianlön i Sverige, en summa som är svår att nå upp till som nyanländ. Tanken med åtgärden är att den ska minska arbetskraftsinvandringen till lågkvalificerade yrken för att fler i Sverige ska kunna ta de jobben, samtidigt som fusk och kriminalitet ska kunna stoppas.

Fram till år 2008 skedde en prövning över hela landet och inom alla yrken av arbetsmarknadens behov av arbetskraft från länder utanför EU. Arbetsförmedlingen hade huvudansvaret och arbetsmarknadens parter hade inflytande. Nu har frågan hamnat på politikernas bord.

Byggnadsarbetareförbundets ordförande Johan Lindholm menar att förslaget om inkomstgolv kommer att leda till mer fusk:

Politikerna ska inte lägga sig i. I den här frågan går de helt fel. De ska hålla sig borta från lönebildningen. Våra kollektivavtal sätter lönegolvet och politikerna ska värna dem. Lönenivåerna för Byggnads medlemmar ligger redan generellt sett kring lönegolvet som diskuteras. 

Avarten av det nya förslaget blir enligt elaka tungor att skurkaktiga arbetsgivare i princip följer med sina medarbetare till bankomaten och tar den mesta av lönen ändå. Det blir ingen skillnad mot tidigare då det krävdes att arbetsgivaren erbjöd en lön på 13 000 kronor i månaden.

– För arbetsgivare som följer ingångna kollektivavtal blir det här inga problem. Men de oseriösa arbetsgivarna kommer att fortsätta att utnyttja människor ännu mer och lova en lön medan den verkliga lönen är en annan. Ett lönegolv ger ingen effekt. 80 procent av de östeuropeiska byggbolagen har satt i system att inte betala rätt lön, skatt eller pensionspengar. De följer inte regler. Det här förslaget öppnar upp för lycksökare som inte hör hemma i branschen. 

Sveriges löntagare är under stark press idag och enligt Johan Lindholm måste arbetstillfällena gå till dem som arbetar i landet om den höga arbetslösheten kommer som det varnas för. Då måste den här typen av dörrar till arbetskraftsinvandring stängas. 

– De som kommer hit ska jobba med bra förutsättningar. Folk ska inte jobba på kvällar och nätter i skymundan och hotas med repressalier om de tar kontakt med facket. Att ha det hängande över sig är helt oacceptabelt. Det handlar inte om att stänga gränser, men att låta företag utnyttja människor och pressa våra villkor på det sättet är fruktansvärt för dem som drabbas. Då är en arbetsmarknadsprövning på sin plats. 

Som det är nu skapas branscher med där oseriösa företag får fritt spelrum och utnyttjande av människor accepteras.