Nyheter

Tillbaka i Övertorneå för att sälja in plåtslagaryrket

E. Wixner & Son Plåtslageri AB i Öjebyn är ett exempel på företag som tack vare en rekryteringsutbildning, i samarbete med oss som utbildningsleverantör och Arbetsförmedlingen, kan se tillbaka på en lyckad rekrytering. När Utbildning Nord anordnade rekryteringsmässa den 8 februari var företagets ägare Tommy Wixner tillbaka tillsammans med Emma Jonsson, som fick jobb efter att ha genomgått rekryteringsutbildningen, för att berätta om jobbmöjligheterna som finns inom plåtslagarbranschen och Emma fick dela med sig av sina erfarenheter av att studera till plåtslagare i Övertorneå.

Rekryteringsutbildningen blev win-win för båda

– Jag såg direkt vid första praktiken Emmas potential. Vi förlängde till och med praktiken två gånger för hon behövdes i verksamheten och hade velat anställa henne snabbare. Som tur var så stod Emma på sig och ville göra klar hela utbildningen för att kunna gå hela vägen fram till yrkesbevis, vilket även jag egentligen tycker var ett helt rätt beslut, konstaterar Tommy Wixner och får ett instämmande leende från Emma Jonsson.

Utbildningstiden ser Emma tillbaka på med glädje. Att det fanns en utbildningsväg, via en arbetsmarknadsutbildning, att i vuxen ålder kunna utbilda sig till plåtslagare under relativt kort tid var fantastiskt. I och med att Emma antogs till en rekryteringsutbildning, där företag med rekryteringsbehov var med i processen, var praktikplatsen klar. Det var en stor fördel menar Emma.

– Jag kunde besöka Wixners innan praktiktiden och känna på arbetsplatsen, veta lite hur man jobbar och lära känna arbetskamrater. Det var skönt och betydde mycket.

Utbildningstiden i Övertorneå förklarar Emma som mycket bra och lyfter fram den lugna miljön och duktiga lärare.

– Det enda jag så här efteråt saknade var fallskyddsutbildning, hur man arbetar med sele.

Välkomnar fler kvinnliga plåtslagare till branschen.

Emma är nöjd med sin arbetsplats och tycker att hon utvecklats mycket hos Wixners.

– Jag har haft bra handledare hela tiden och att ha bra kollegor är viktigt, säger Emma.

Tommy Wixner välkomnar fler kvinnliga plåtslagare till branschen.

– Jag skulle säga att kvinnor ser detaljer på ett annat sätt och har ett estetiskt öga som är ypperligt i yrket. Med mixat arbetslag kommer det fram fler kreativa lösningar och jag skulle nog även hävda att kvinnor är noggrannare.

– Det vi plåtslagare gör ska ju både fylla en funktion och se bra ut, så design är viktigt. Jag ser det som att jag skapar konstverk i plåt, fyller Emma i, vars intresse för plåtslagaryrket började tidigt eftersom hennes föräldrar hade plåtslageri.

Under dryga året som Emma arbetat hos Wixners har hon fått vara med på en mängd plåt- och ventilationsjobb och där Emmas litenhet till och med varit en stor fördel.

– Jag har faktiskt funderat hur vi hade löst vissa saker utan Emma som kommit på lösningar och kommit åt där andra gått bet. Det hade definitivt varit trixigare att hitta lösningar. Vi behöver få bort en del av fördomarna om plåtslagaryrket, att det t.ex. är fysiskt tungt. Det är det ju delvis men sanningen är ju också att det finns hjälpmedel och att man sällan arbetar ensam utan man arbetar ofta minst två i ett projekt.

– Det är mycket upp till en själv att våga be om hjälp och det gäller även killar som kan vilja upprätthålla en viss machoattityd, säger Emma Jonsson avslutningsvis.

Tommy Wixner ser framtiden an med tillförsikt.

– Idag är vi 15 anställda och har vuxit mycket de senaste åren med fyra nya plåtslagare. Just nu är det svårt att sia hur den väntade lågkonjunkturen kommer att påverka oss. Plåtslagare har länge varit ett stort bristyrke. Därför är rekryteringsutbildning en bra modell för att kunna bidra till kompetensförsörjningen, avslutar Tommy Wixner som även prisar samarbetet med Arbetsförmedlingen.

Länk: 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/tips-inspiration-och-nyheter/nyheter/2022-12-20-nystartsjobb-loste-bemanningen-pa-platslageriet

Länk: 

Jag tycker att det är kul att jag hittat en väg in till plåtslagaryrket. – Nyheter – Utbildning Nord (utbnord.se)

Fakta:

En rekryteringsutbildning vänder sig till dem som är arbetssökande och inskrivna på arbetsförmedlingen och är ett utbildningsupplägg där branschen är med och bestämmer innehåll och kan även delta i urvalet till utbildningen. I den aktuella rekryterinsgutbildningen deltog bl.a (svenska) branschorganet Plåt&Ventföretagen tillsammans med Arbetsförmedlingen och Utbildning Nord.