Nyheter

Skandia Fastigheter först i världen att trygghetscertifiera hel köpcentrumportfölj

Tio handelsplatser ingår i Skandia Fastigheters köpcentrumportfölj och samtliga har nu – tillsammans med hela verksamhetsledningen av bolagets köpcentrum – certifierats enligt SHORE. Det innebär att man arbetar samordnat och proaktivt med de högt prioriterade frågorna säkerhet och trygghet.

Säkerhet och upplevd trygghet är en alltmer aktuell fråga för bolag att ta ställning till och agera på. Sedan 2019 har Skandia Fastigheter jobbat aktivt med att stärka platser och byggnader genom en extern granskning och certifiering. Nu har man tagit säkerhetsarbetet ett stort steg längre genom att som första fastighetsägaren i världen certifiera det totala köpcentrumbeståndet om 10 handelsplatser och nära 318 000 kvadratmeter – och dessutom verksamhetsledningen av detsamma.

– Vi hade från början en solid plattform att stå på med interna policyer och ramverk, men med SHORE har vi nu en ännu tydligare kravbild och har jobbat upp anpassade rutiner för planering och dokumenterad uppföljning på en övergripande nivå, säger Henrik Pihlblad, operativ risk- och säkerhetschef på Skandia Fastigheter. Certifieringen av hela köpcentrumdelen av bolaget och samtliga köpcentrum är ett kvitto på att vi arbetar efter en systematisk och kvalitetssäkrad process som i slutändan skapar mervärden för våra fastigheter, hyresgäster och besökare.

– SHORE-certifieringen visar att Skandia Fastigheter håller en hög internationell klass på sitt risk- och säkerhetsarbete i köpcentrumen, vilket gör dem till trygga och säkra handelsplatser. De tillför värde i sin verksamhet genom ett bra förebyggande arbete som minimerar riskerna för hyresgäster och besökare. Det visar också att man har en mycket god beredskap för att hantera eventuella händelser, säger Erik Engstrand, vd på Safe Asset Group.

Det här är SHORE-certifikatets huvudområden:

Certifikatet mäter motståndskraft på säkerhet- och trygghetsområdet och bedömer förvaltningen utifrån 800 parametrar inom sex huvudområden:

Ledningssystem och riskhantering

Fysiskt fastighetsskydd

Kundsäkerhet och trygghet

Hyresgästsäkerhet och trygghet

Säkerhet och bevakningssystem

Kris och kontinuitetsplanering