Nyheter

Vem ska bygga och äga kommunens hus?

– Debatten har handlat om att äga  eller hyra. Vi tycker att det handlar om att äga och hyra, frågan är bara hur balansen ska se ut. Jag tycker ju att kommunen ska äga det mesta , säger Nils Styf, VD för fastighetsbolaget Hemsö i en kommentar kring från till Dagens Samhälle.

Fråga om huruvida kommuner ska äga eller hyra samhällsfastigheter är mer i fokus än någonsin. När nu fastighetsmarknaden dyker har de kritiska rösterna ökat.

Per Törnvall, kommundirektör i moderatstyrda Sollentuna har räknat på olika modeller kring att äga/hyra, bygga nytt och förvalta. Per Törnvall ser framför allt ett demokratiskt problem med att hyra för mycket. En komun som äger sina fastigheter harf större möjligheter att hantera kostnadsökningar – till exempel genom att skjuta på renoveringar.

– Men har man valt att hyra lokaler från privata fastighetsägare underställs inte resurstilldelningen för lokaler fullmäktigebeslut, för hyran är kopplad till index, säger Per Törnvall.

Men även privata fastighetsägare, som Hemsö, anser att det är bra om kommunerna äger sina fastigheter till viss del:

– Kommunen behöver ha kompetens också. Man ska ha en viss del inhouse, men lära av andra aktörer.

Fakta:

De tre stora jättarna på marknaden för just samhällsfastigheter är:

SBB

Börsbolag – startat av den tidigare S-politikern llija Batljan. Hyresintäkterna 2021 var 5,9 miljarder – varav 4,5 miljarder från samhällsfastigheter. Uthyrningsbar yta, samhällsfastigheter, tusen kvm: 3 055.

Hemsö

Specialist på just samhällsfastigheter. Opererar i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresintäkter 2021 var 3,6 miljarder – svenska kommuner och regioner stod för 1,2 miljarder. Uthyrningsbar yta, samhällsfastigheter, tusen kvm: 2 218.

Stenvalvet

Ägare är Kyrkans pension och Stiftelsen för strategisk forskning. Hyresintäkter 2021 var 940 miljoner kronor varav 34% kom från regioner och kommuner. Uthyrnigsbar yta, samhällsfastigheter, tusen kvm: 638.

Läs även:

SBB äger nästan allt i Härnösand – kommuntoppen: ”En ganska dum grej”