Nyheter

Hemnets Köparbarometer februari 2023: Fler bostadsköpare tror på stigande priser

Prisförväntningarna bland bostadsköpare i Hemnets Köparbarometer fortsatte att stärkas i februari. Av de tillfrågade köparna svarade 22 procent att de tror på stigande priser den kommande sexmånadersperioden. Det motsvarar en ökning med 8 procentenheter från motsvarande undersökning i januari.

 Samtidigt minskade andelen som tror på sjunkande priser. I februari trodde 43 procent av de tillfrågade köparna på sjunkande priser, en minskning med 10 procentenheter från januari och den lägsta nivån sedan maj 2022. Sammantaget innebär det en nettosiffra, skillnaden mellan andelen som tror på stigande och sjunkande priser, på -21 procentenheter. Det är den högsta noteringen sedan maj i förra året.

Andel köpare som tror på:

Stigande priser: 22,4 procent (14,4% föregående månad)

Sjunkande priser: 43,4 procent (53,5% föregående månad)

Oförändrade priser: 34,2 procent (32,1% föregående månad)

Erik Holmberg, Marknadsanalytiker på Hemnet:

– Den tydliga återhämtningen av köparnas prisförväntningar som vi såg i januari fortsätter i februari. Framför allt som ett resultat av att vi nu verkar närma oss slutet på perioden av räntehöjningar från Riksbanken. Bostadsmarknaden har haft en pigg start på många håll i landet, samtidigt som vi ser stigande börser vilket också är ett tecken på att optimismen i marknaden börjar återvända.

– De ökade prisförväntningar gör att fler köpare som tidigare avvaktat nu vågar agera. Samtidigt skaman ha med sig att det fortsatt är väsentligt fler som tror på sjunkande priser än på stigande priser. Den fortsatta ränteutvecklingen kommer få stor betydelse för rörligheten på bostadsmarknaden även framöver.

Prisförväntningarna toppade senast i mars 2021 för att sedan vända ner kraftigt i maj 2022 då Riksbanken ändrade sin räntebana. I november noterades den lägsta nettosiffran för prisfärväntningarna någonsin men sedan dess har tron på stigande priser till viss del kommit tillbaka. I februari var nettosiffran 36 procentenheter högre än bottennoteringen i november.

Hemnets Köparbarometer gick ut till 2 115 respondenter mellan 1-3 februari.