Nyheter

Ny koncernchef för Bergendahls El Gruppen

Pierre Rundwall har utsetts till ny vd och koncernchef för Bergendahls El Gruppen. Pierre kommer närmast från en tjänst som vd för dotterbolaget Bergendahls El Syd AB, ett bolag som han under en elvaårsperiod drivit och utvecklat och som förvärvades av Bergendahls El 2019.

Avgående koncernchef Lars Olin väljer efter 40 år i företaget, varav 16 år som koncernchef, att trappa ner sina engagemang och fortsätter framöver i en rådgivande roll och som styrelseledamot för Bergendahls El Gruppen.

Pierre ser med tillförsikt fram mot sin nya roll;

”Jag är hedrad och stolt över förtroendet och ser med glädje fram emot att vidareutveckla Bergendahls El Gruppen tillsammans med våra kompetenta, engagerade och skickliga kollegor. Med bas i vårt starka förtroende hos våra kunder skall vi fortsätta leverera hög kundnytta, starkt engagemang och snabb service. Efter snart fyra år i Bergendahls som vd för dotterbolaget Bergendahls El i Syd känner jag mig väl insatt i koncernens rutiner och redo att axla den nya rollen” säger Pierre Rundwall om rollen som koncernchef för Bergendahls El Gruppen.

Enligt styrelseordförande Thomas Larsson är det en koncern med goda framtidsutsikter som Pierre tar över;

”Bergendahls El har med ett fokuserat arbete på kvalitet och hållbarhet skapat ett mycket starkt varumärke i vår bransch. Engagerade medarbetare med en hög teknisk kompetens och förståelse ger koncernen ett försprång i att möta framtida möjligheter och utmaningar i elteknikbranschen.”

”Att få behålla Lars med de erfarenheter han tillför via styrelsearbetet i kombination med de styrkor Pierre besitter, inte minst genom sitt utvecklande ledarskap, kommer ytterligare stärka Bergendahls El Gruppens position på marknaden” fortsätter Thomas Larsson.

Pierre tillträder som koncernchef den 1 maj, och arbetet med att rekrytera en ny vd för dotterbolaget Bergendahls El Syd AB påbörjas omgående.