Nyheter

Golventreprenad Gruppen förstärker sin närvaro i Skellefteå

Golventreprenad Gruppen har förvärvat aktierna i Golv 4 U i Skellefteå AB och välkomnar därmed bolaget till koncernen. Genom förvärvet av Golv 4 U, som blir koncernens andra bolag med verksamhet i Skellefteå, tar Golventreprenad Gruppen en ledande position i en expansiv region. Säljaren till bolaget behåller sin nuvarande position i bolaget och har även framöver ett betydande indirekt ägande i företaget. Under föregående räkenskapsår hade Golv 4 U en omsättning på cirka 28 Mkr med cirka 15 medarbetare. 

Golv 4 U i Skellefteå AB grundades 2006 och har sin verksamhet i Skellefteå med omnejd och har visat en god lönsamhet över tid. Bolaget arbetar i huvudsak med traditionella golventreprenader och har en stabil, återkommande kundbas. Bolaget utför golventreprenader inom såväl nybyggnation som underhåll och renovering. Bland bolagets kunder återfinns såväl lokala som rikstäckande bygg- och fastighetsbolag. Avtal om förvärv av aktierna i Golv 4 U träffades den 1 februari 2023 och aktierna tillträddes samma dag. 

– Det känns riktigt bra att få bli en del av Golventreprenad Gruppen. Tillsammans med NOAK Golv och dess medarbetare, som redan ingår i koncernen, hoppas vi kunna hjälpa våra uppdragsgivare på bästa vis. Utöver vår gemensamma styrka på marknaden i Skellefteå finns det uppenbara synergier inom bland annat inköp, administration och hållbarhet. Att tillhöra en större koncern innebär en trygghet för såväl våra medarbetare som beställare, samtidigt behåller jag min nuvarande roll i bolaget och säkerställer därmed kontinuitet och entreprenörsanda på lokal nivå, säger Anders Lundberg, tidigare ägare till Golv 4 U i Skellefteå AB. 

I Golventreprenad Gruppen ingår nu 22 marknadsledande företag som finns representerade på 26 orter och har en samlad årsomsättning på ca 1,4 miljarder kronor samt en personalstyrka på cirka 750 personer. Golventreprenad Gruppen är störst i Sverige och ett av Europas ledande entreprenadföretag i golv- och plattsättningsbranschen. Genom engagemang, kompetens och ansvar bedrivs entreprenader på ett hållbart vis till en bred och professionell kundkrets med högt ställda krav i bygg- och fastighetssektorn. 

– Jag är glad att kunna presentera koncernens första förvärv för året och ser fram emot att inkludera Golv 4 U i gruppen. Bolaget har en fin historik och är erkänt duktiga hantverkare. Tillsammans med vårt befintliga bolag i Skellefteå, NOAK Golv, skapas förutsättningar för en framgångsrik resa. Golventreprenad Gruppen har en stark balansräkning och trots en något osäker omvärld ser vi fram emot att fortsätta vår tillväxtresa genom värdeskapande förvärv” avslutar Hans Förster, VD Golventreprenad Gruppen.