Nyheter

Kontroll och riskbedömning avgör framtida byggsäkerhet

Branschorganisationen SäkerhetsBranschen verkar för ett tryggare och säkrare samhälle. Där identitetskontroller och i byggprocessen tidig planering och riskbedömning enligt branschen är nyckelfaktorer för framtida säkerhet på landets byggarbetsplatser.

Jeanette Lesslie Wikström är vd för SäkerhetsBranschen med sina idag över 500 medlemsföretag. Verksamma inom områden som säkerhetsrådgivning, analys- och konsulttjänster samt teknisk säkerhet i form av tillverkare och installatörer av lås, larm och kamera och annan teknik för hög säkerhet

Vilken – Jeanette Lesslie Wikström – är den viktigaste framtidsfrågan kring byggsäkerhet?

– En av de absolut viktigaste framtidsfrågorna kring byggsäkerhet är att lyfta vikten av att kontrollera att endast rätt personer har tillgång till byggarbetsplatsen genom ID06 och identitetskontroller. Samt stävja svart arbetskraft och arbetskraftsexploatering. Vi kan glädjande konstatera att många har förstått hur viktig frågan är och arbetar systematiskt för att stävja problemet. Med byggplatskontroller och annat stöd från företag specialiserade på denna typ av utmaningar.

Vilka brottsförebyggande åtgärder är viktiga att tänka på i anknytning till byggsäkerhet?

– Det viktigt att göra en ordentlig analys av behoven innan uppstart av byggprojekt. Att göra en riskbedömning och planera åtgärder som säkerställer bra säkerhet under byggprocessen. Både för att inte drabbas av avbrott, stölder och skadegörelse och för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna. Det är alltid viktigt att komma in tidigt i planeringsfasen. För att kunna göra kostnadseffektiva lösningar när det gäller installationer av lås, larm och kamera och annan teknik. Utan onödiga, kostsamma ändringar och inköp. Ta hjälp av säkerhetsföretag med god vana och rutin av att projektleda säkerhetsinstallationer! Tveka inte heller att ta hjälp om ni får problem med brottslighet. Det finns goda möjligheter att både arbeta förebyggande och få hjälp att hantera och utreda uppkomna situationer och inträffade händelser i efterhand.

På bilden: VD Jeanette Lesslie Wikström, SäkerhetsBranschen