Nyheter

Lecab-gruppen i Karlstad samordnar sitt ekonomiarbete med Akribi

Lecab-gruppen i Karlstad – som bland annat består av 16 olika fastighetsbolag – har beslutat sig för att samordna sitt ekonomiarbete genom att välja Akribi som nytt ekonomisystem. Bytet till Akribi kommer ske stegvis men målet är att en större del av gruppen ska vara inne i systemet under hösten 2023.

– Vi vill ha ett komplett ekonomisystem som ligger i framkant vad gäller funktioner och utveckling, och som inte minst är anpassat för de speciella krav som finns inom fastighetsbranschen. Där vet jag från tidigare erfarenheter att Akribi är ett väldigt bra alternativ, så därför var valet av system ganska enkelt, säger Sandra Backman, som är system- och ekonomiansvarig inom Lecab-gruppen.

– Dessutom är Akribi anpassat för att fungera bra ihop med Momentums fastighetssystem, som vi använder inom våra olika fastighetsbolag, fortsätter hon.

Kortare startsträcka

I sitt fastighetsbestånd har Lecab-gruppen 365 studentlägenheter i Karlstad samt ett antal kommersiella fastigheter och lokaler. I gruppen ingår även ett kontorshotell. Vid sidan av fastighetsverksamheten finns här också återförsäljare inom bil, lastbil, MC och båt.

– Våra bil- och lastbilsverksamheter kommer inte att köra Akribi, men i övriga bolag byter vi system. Vi har som ambition att växa vår fastighetsverksamhet och då är det en stor fördel att ha ett gemensamt ekonomisystem där, förklarar Sandra.

De första bolagen kommer att driftsättas redan nu under våren, med målet att övriga bolag ska vara igång i Akribis ekonomisystem senast under september.

– När alla bolag är på plats inne i systemet så hoppas vi kunna samordna och effektivisera vårt ekonomiarbete, och hitta synergier i det löpande redovisningsarbetet.

– Jag hoppas och tror att vår startsträcka blir relativt kort eftersom jag arbetat i systemet tidigare, säger Sandra.