Nyheter

Elitfönster storsatsar på digitalisering – förenklar fönsterköpet

Nu tar den småländska fönstertillverkaren nästa steg inom digitalisering med en ny kundwebbplats – ett tillskott bland flera nya digitala plattformar de senaste åren. Alla med den gemensamma nämnaren att förenkla fönsterköpet för sina kunder.

Att göra fönsterköpet enkelt och tryggt i alla led är det som ligger till grund för Elitfönsters beslut att satsa stort på digitalisering. Den 30 januari lanseras nya elitfonster.se samt den nya webbplatsen för företagets servicekoncept Elitfönster På Plats.

—Vår nya webb – Elitfönster 2.0 – har fönsterköparen i oavbrutet fokus. Här kan fönsterspekulanten på ett enkelt och effektivt sätt hitta både information och inspiration om allt som har med fönster att göra, säger Emma Kikson, affärsutvecklare på Elitfönster.

Gedigen förstudie

För att utveckla en optimerad hemsida gjordes en gedigen förstudie där målgrupper identifierades och funktioner rangordnades i viktighetsordning. Det resulterade i att den nya webben har delat fokus på inspiration och information.

Nytt på webbplatsen är hur produkterna presenteras och tekniken bakom liksom segmentet Fönsterresan där fönsterköparen enkelt kan ta del av hur hela processen att köpa fönster ser ut. Detta utvecklades mot bakgrund av att förstudien visat att många upplever processen att köpa och montera nya fönster som komplicerat och svårt. Även ett nytt inspirationssegment har utvecklats för att kunna visa upp Elitfönsters produkter i olika hem och miljöer för att kunden lättare ska kunna hitta rätt.

Den nya webben är också uppdelad i två sidor – en för privatpersoner och en för yrkesverksamma, detta för att båda målgrupper ska kunna få anpassad information.

En Digitaliseringsresa tillsammans med Consid

Den nya webbplatsen är utvecklad av IT-byrån Consid. Elitfönster har haft ett långt samarbete tillsammans med Consid som tidigare bland annat har utvecklat två generationer av kundwebbar. När det var dags att ta fram en ny webb var det därför självklart att låta Consid göra jobbet.

När Elitfönster moderniserade sin kundportal för två år presenterade Consid ett helt nytt gränssnitt som var både tydligare och enklare för användarna. Detta gränssnitt följer därför även med in i den nya webbplatsen.

— Elitfönster var pionjärer gällande digitala lösningar för sina kunder. Med den nya hemsidan återtar de ledartröjan och ger fönsterköparen de bästa förutsättningarna att göra ett välgrundat fönsterköp, säger Christian Åhs, projektledare på Consid.

Elitfönsters digitala hjälpverktyg Bygg Ditt Fönster och Energiräknaren har även de tagits fram med hjälp av Consid. Här presenteras möjligheten att rita upp sina fönster för att sedan kunna begära pris på den aktuella fönsteruppställningen. Energiräknaren hjälper i sin tur till att beräkna besparingar i både energi och pengar som kan göras med hjälp av nya energieffektiva fönster.

— Dessa satsningar och investeringar gör att vi kan vara den trygga stadiga handen att hålla sig i under hela fönsterresans gång, säger Anna Maria Lingmerth, marknadschef på Elitfönster.

Den digitala framtiden

Elitfönster har nu flera plattformar och verktyg för att nå och serva sina kunder med ett gränssnitt som både är modernt och anpassat för samtliga plattformar. Den nya arkitekturen har också bidragit till att fler idéer nu går att förverkliga. Något som även i framtiden kommer möjliggöra för fortsatt digitalisering och förenkling för både Elitfönster och deras kunder.