Nyheter

Egeryds väljer Pigello som fastighetssystemleverantör

Egeryds Fastighetsförvaltning, som är en del av Egeryds, är ett spännande bolag med förvaltningsverksamhet i Örebro, Lindesberg, Karlstad, Eskilstuna, Lindesberg och Västerås. Bolaget har sedan starten 1989 fokuserat på kvalitét och kundnöjdhet, vilket präglar verksamheten till denna dag.

Moderbolaget Egeryds är uppdelat i Egeryds Fastigheter och Egeryds Fastighetsförvaltning för att kunna fokusera expertisen på respektive område. För att underlätta förvaltningsarbetet har man nu valt Pigello som fastighetssystem.

Vad gjorde att ert val föll på Pigello som fastighetssystemleverantör?

– Efter noggrann utvärdering valde vi Pigello, delvis för att det är ett molnbaserat system som kan ta oss in i en digitaliserad framtid, men även på grund av integrationsmöjligheterna mot andra system. För oss var det viktigt med integration mot de olika ekonomisystemen som finns på marknaden. Utöver det värderar vi stöd för annan funktionalitet som är viktigt att ha integrerad mot fastighetssystemet, vilket Pigello erbjuder” berättar Magnus Palmer, VD Egeryds Fastighetsförvaltning.

Egeryds Fastighetsförvaltning förvaltar idag både egenägda hyresrätter, lokaler och omkring 300 bostadsrättsföreningar. Magnus Palmer påpekar vikten av en försiktig övergång till fastighetssystemet med en tydlig tidsplan på grund av den komplexitet det innebär att byta fastighetssystem. Tillsammans med ett dedikerat implementationsteam från Pigello ser man fram emot att komma i gång.

Hur har samarbetet med Pigello sett ut?

– Vi upplever Pigello som lätta att ha att göra med. Det har varit en bra dialog från försäljningsprocessen. Pigello är hela tiden nyfikna på att hitta lösningar och nya funktioner kopplat till systemet, vilket vi över tid kommer att ha stor nytta av” svarar Magnus Palmer, VD Egeryds Fastighetsförvaltning.

Om Pigello

Pigello är ett heltäckande fastighetssystem med fokus på användarvänlighet och automatiserade processer för både den ekonomiska och tekniska förvaltningen. Systemet är 100% molnbaserat och erbjuder fastighetsägare och förvaltare ett enkelt sätt att förvalta sina fastigheter.

Om Egeryds Fastighetsförvaltning

Egeryds Fastighetsförvaltning förvaltar idag både egna hyresrätter och lokaler samt ca 300 bostadsrätter. Förvaltningsverksamhet finns i Örebro, Lindesberg, Karlstad, Eskilstuna, Lindesberg och Västerås.