Nyheter

Hyresbostäder i Falköping väljer Akribi som nytt ekonomisystem

Efter att länge ha hört mycket gott om Akribi från kolleger inom allmännyttan, har nu Hyresbostäder i Falköping beslutat sig för att ta steget över till Akribis ekonomisystem. Med bytet hoppas man både få tillgång till bättre support och till mer automatiserade processer i sitt ekonomiarbete.

Hyresbostäder har i nuläget ett kombinerat ekonomi- och fastighetssystem, där man länge upplevt att det dels finns begränsningar i utvecklingen av vitala funktioner och dels en begränsad tillgång till support när behov uppstår. Därför har ekonomi- och marknadschefen Helena Sonesson under en period letat efter nya alternativ, och via ett nätverk av allmännyttiga bostadsföretag i sin region fick hon höra mycket gott om Akribis ekonomisystem.

– Det finns flera kolleger i vårt närområde som sedan tidigare har Akribi som sitt system och de är väldigt nöjda med både systemets olika funktioner och supporten. När vi sedan fick några demos av Akribi och fick se systemet själva, var beslutet snabbt och enkelt, säger Helena.

Nya funktioner

Beslutet om att byta ekonomisystem kommer extra lägligt då deras nuvarande systemleverantör meddelat att de ska sluta att utveckla och supporta sitt system inom kort. Därför har Hyresbostäder även beslutat att så småningom även byta till Momentums fastighetssystem, och därmed få tillgång till fastighetsmarknadens bästa paketlösning: Akribi och Momentum.

– Ja, vi gör det i två steg, där ett nytt ekonomisystem är högsta prioritet. Där hoppas vi kunna driftsätta Akribi redan den 1 mars.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna effektivisera och förenkla många av våra processer, och inte minst då hanteringen av våra leverantörsfakturor. Vi hoppas också att få del av fördelarna i att ha ekonomi- och fastighetssystem som är integrerade och ger oss funktioner som vi inte haft tillgång till tidigare, förklarar Helena.

Fakta: Hyresbostäder Falköping

Det allmännyttiga bostadsföretaget i Falköpings kommun. Förvaltar omkring 2000 hyresbostäder samt en rad olika lokaler. Företaget har ett 30-tal anställda och omsätter cirka 160 mkr per år.