Nyheter

Trendspaning från Ryds glas

När vi summerar 2022 kan vi konstatera att det var året då vi fick superkoll på hur mycket elen kostade, timme för timme. Och aldrig förr har väl filtar, ledlampor och inneskor marknadsförts så flitigt som nu. För Ryds Glas del har det varit stort fokus på energiglas, något som glasexperten Jörgen Häll tror kommer att fortsätta även under 2023. Men nu med vakuumglaset som energispar-uppstickare.

Hos vissa har det säkert blivit en sport att el-banta. Duscha snabbare, sluta torktumla och diska på natten. Det är alla bra knep för att sänka elräkningen men det som faktiskt ger störst effekt är att sänka uppvärmningen i fastigheten. Genom att byta ut glaset i till exempel fönster och dörrar till energi- eller vakuumglas kan uppvärmningsbehovet sänkas markant samtidigt som värmen stannar kvar i fastigheten.

– Genom att byta glaset i fastigheten till energi- eller vakuumglas minskas värmeförlusterna, vilket i sin tur leder till lägre energikostnader. Alla tips för att minska hemmets energikostnader är bra, men att minska uppvärmningsbehovet genom att byta till energiglas i fönsterna är en av de åtgärder som har störst inverkan, berättar Jörgen Häll, Kvalitetsansvarig och glasexpert på Ryds Glas.

Energiglas tar vara på solens strålar och bevarar värmen inomhus

Den mängd värme som läcker ut beror på vilken typ av glas fastigheten har men generellt kan 35 % av fastighetens värme läcka ut genom fönster och dörrar*. Därför är det viktigt att ha glas som håller värmen inne. Till skillnad från vanligt isolerglas är energiglas belagt med en mikroskopiskt tunn yta med metalloxider. Dessa ser till att den värmealstrande kortvågiga strålningen från solen släpps igenom glaset och in i rummet. Förutom att ge ljus värmer strålarna även upp fastigheten. När värmen i stället kommer inifrån i form av uppvärmning, släpper inte energiglaset genom den långvågiga strålningen som alstras när fastigheten värms upp. Jämfört med till exempel traditionellt kopplade fönster kan energiglas halvera värmeförlusten.

Vakuumglas – ett bra alternativ vid fönsterrenovering

Vakuumglas är ingen nyhet i sig men med pågående energidebatt har intresset för glaset ökat. Jörgen Häll tror att Vakuumglas kommer att få ett uppsving under 2023 och bli ett alternativ till energiglaset.

– Vakuumglas är väldigt effektivt redan i tunna tjocklekar och ger en bra energiprestanda trots tunnare glas. Detta är väldigt positivt till exempel vid fönsterrenovering där det finns begränsningar i hur tjockt glas man kan montera. En fördel med detta är att man kan låta det yttre glaset sitta kvar i en kopplad konstruktion om det till exempel är en K-märkt fastighet, berättar Jörgen.

Ett vakuumglas består av två glasskivor som har vakuum mellan skivorna. Med vakuum mellan glaset bildas det ingen konvektion mellan glasen och därmed släpps inte lika mycket värme ut genom vakuumglas, till skillnad från en traditionell isolerruta. U-värdet, hur mycket värme ett glas släpper igenom, förändras inte i ett vakuumglas till skillnad från i isolerglas. Det gör vakuumglaset fördelaktigt i glastak då U-värdet försämras med isolerglas när det monteras vertikalt medan det förblir det samma med vakuumglas. Vakuumglaset har dessutom en fördel i att ha bra ljudreduktion, framför allt när det kommer till stadstrafik. Vakuumglas går även att kombinera med andra glas i en isolerruta för att nå ännu bättre U-värde, solskydd eller andra funktioner.

Stora miljövinster med lägre U-värde

U-värdet anger den mängd energi eller värme som lämnar glaset från den varma till den kalla sidan. Ju lägre U-värde desto mindre energi eller värme lämnar glaset, alltså desto bättre isolering. Fönster med lågt U-värde minskar fastighetens uppvärmningsbehov och förutom att sänka elräkningen gör man miljön en tjänst genom att använda mindre energi till uppvärmningen av fastigheten.

Ta reda på hur mycket du kan spara genom att byta till energi- eller vakuumglas

I höstas lanserade Ryds Glas ett digitalt beräkningsformulär som ger svar på hur mycket kunden sparar genom ett eventuellt glas- eller fönsterbyte. Tjänsten är gratis och kunden får svar inom 24 timmar.

– För att kunna visa hur mycket kunden sparar genom att byta glas eller fönster har vi tagit fram ett verktyg som vi kallar för energiberäknaren. På Ryds Glas hemsida kan kunden fylla i ett frågeformulär med frågor som var i Sverige fastigheten ligger, vilken uppvärmning som används, hur stor fönsterarea fastigheten har och vilken typ av glas och fönster som finns idag. När vi har fått in uppgifterna kan vi räkna ut mängden energi de kan spara, och hur mycket de kan sänka sin elräkning, säger Jörgen Häll.

Än så länge har tjänsten bara hunnit nyttjas i några månader men Jörgen tror att fler kommer att inse värdet med energiglas eller vakuumglas under 2023.

– Det är självklart en stor investering att byta ut glaset i fastigheten men samtidigt går det att minska elkostnaden rejält. Om man exempelvis har en villa i Stockholm med en fönsterarea på 25 kvadratmeter i 1+1-bågar går det att spara 4228 kWh per år vilket blir 14 671 i kronor* bara genom att byta till nya isolerglas. Byter man ut ett av glasen i en 1+1 konstruktion till energiglas blir besparingen 2447 kWh eller 8 491 kronor per år.

*Energimyndigheten
*²Exemplet baserar sig på ett elpris på 347,03 öre/kWh.

Foto: John Leong