Nyheter

Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning

Ahlsell meddelande strax före årsskiftet att alla nödvändiga myndighetsgodkännanden för förvärvet av Sanistål i Danmark erhållits.

Som ett led i att Sanistål nu är en del av Ahlsellkoncernen, ingår Saniståls koncernchef Claudio Christensen i Ahlsells koncernledning från och med 1 januari 2023.
–  Jag gläder mig åt att få välkomna Claudio till koncernledningen och hela hans team till Ahlsellkoncernen, och ser mycket fram emot vårt samarbete, säger Claes Seldeby, VD och Koncernchef Ahlsell Group.