Nyheter

Veidekke lanserar handböcker mot fusk för utländska underentreprenörer

Veidekke lanserar i dagarna handböcker specialanpassade för underentreprenörer från sex olika länder för att förebygga fusk, misstag och kriminalitet inom byggbranschen. Böckerna finns i versioner för Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien och Tyskland och ger guidning kring skatter, registrering och rapportering och anställningsvillkor.

Handböckerna, som är en del i Veidekkes systematiska arbete mot fusk och kriminalitet och för en sund byggbransch, beskriver de specifika villkor som gäller för utstationerade företag från Baltikum, Polen, Slovakien och Tyskland. De ges till samarbetspartners för att öka förståelsen för hur de ska agera som seriös aktör i den svenska byggbranschen och bli del av Veidekkes pre-kvalificeringsprocess av underleverantörer

– ­Med de nya handböckerna vill vi påskynda resan mot en sund byggbransch. De ska stötta utländska partners genom att göra det lättare att göra rätt, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Våra granskningar visar tyvärr att ingen gör helt rätt exempelvis när det gäller löner, skatter, sociala avgifter och arbetstider​.

I handböckerna finns för första gången det snåriga regelverket kring exempelvis skatter, pensioner, arbetsmiljö och fackliga avtal sammanställt och förklarat specifikt för varje land.

De nya handböckerna blir ett verktyg i Veidekkes nya strukturerade kontrollprocess för en sundare byggbransch, som omfattar tre steg:

Pre-kvalificering 

Bolagskontroller 

Arbetsplatskontroller och fördjupande ID-kontroller 

Under vinjetten ”Seriositet” har Veidekke en lång tradition av att arbeta proaktivt för en sund byggbransch. Sedan tidigare strävar Veidekke efter att enbart jobba med underleverantörer i två led, för ökad kontroll.

De nya handböckerna finns på svenska och engelska och varje landsversion innehåller ett trettiotal sidor samt länkar till relevant information hos exempelvis myndigheter, fackförbund eller i lagtexter. Handböckerna produceras som PDF-dokument och kommer uppdateras varje halvår. De blir tillgängliga för företag som deltar i Veidekkes pre-kvalificeringsprocess.

Läs mer om Veidekkes arbete med Seriositet