Nyheter

NOTE förvärvar fastighet i Torsby

NOTE har kommit överens med nuvarande fastighetsägare att förvärva den fabrik samt kringliggande mark där NOTE Torsby bedriver sin verksamhet. Detta för att möjliggöra för en framtida utbyggnad av verksamheten för att möta en ökande efterfrågan. Köpeskillingen uppgår till 41,5 miljoner kronor.

NOTE Torsby hyr idag den fastighet där verksamheten bedrivs. Fabrikens storlek uppgår till drygt 7 000 kvadratmeter och byggdes ut så sent som 2021. NOTE har kommit överens med nuvarande fastighetsägare att förvärva fabriken. I förvärvet ingår även mark om drygt 54 000 kvadratmeter, vilket möjliggör en fortsatt expansion av verksamheten i Torsby. Köpeskillingen uppgår till 41,5 miljoner kronor och betalningen sker kontant utifrån NOTEs starka balansräkning.

– NOTE ser fortsatt en ökande efterfrågan från sina kunder. Så sent som 2021 byggdes fabriken i Torsby ut med 2 200 kvadratmeter men redan nu ser vi att den tillväxtprognos som låg till grund för den utbyggnaden har överträffats. Genom köpet av fastigheten förbereder vi för ytterligare expansion, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

Affären är villkorad av att kommunfullmäktige godkänner försäljningen vilket förväntas ske under kommande vecka.