Nyheter

Anders Liedholm blir ansvarig för Florin Partners Kommersiellt

Efter att Florin Partners slog upp dörrarna våren 2020 har man under snart tre års tid förmedlat bostäder. Under sommaren 2021 bestämde sig företaget för att även börja erbjuda mäklartjänster mot kommersiella fastigheter och lokaler. 

Ett steg i denna satsning är att Anders Liedholm tar över rodret och blir ansvarig för den kommersiella delen. Anders har mångårig erfarenhet av kommersiella fastigheter och har nyligen vidareutbildat sig på området med kurser inom förmedling av storhus. I utbildningen har Anders bland annat studerat juridiken kopplad till storhus närmare och analys, värdering samt ekonomi.

Hur skiljer sig den kommersiella fastighetsvärlden från privatägda bostäder/fastigheter?

– Det finns väl en hel del likheter men även flera skillnader. Begreppet kommersiella fastigheter omfattar så många olika typer av fastigheter. Såsom till exempel hyreshus, affärslokaler, lager och industribyggnader mm. Vid värderingar av kommersiella fastigheter tittar man på avkastningen på fastigheten, räntenettot, vilket man inte alls gör i privatbostadsfastigheter. En annan viktig skillnad är tiden det normalt tar att genomföra affären, vilket är betydligt längre på kommersiella fastigheter. Dokumentation och undersökningar av kommersiella fastigheter är också mycket omfattande, även om man oftast gör besiktningar på privata bostäder också.

– Det finns flera sätt att göra affärer med kommersiella fastigheter. Man kan som företag eller privatperson köpa fastigheten, men det är mer vanligt att man paketerar fastigheten i ett fastighetsbolag och istället säljer/köper bolaget. Detta bland annat för att slippa betala den höga lagfartskostnaden som ligger på 4,25% av köpeskillingen (jämfört med 1,5% av köpeskillingen vid ett bostadsköp). Det är några skillnader.

Vad tror du är viktigt för kommersiella fastighetsägare i sitt samarbete med fastighetsmäklare?

– Som med alla affärsrelationer, oavsett om det är privat- eller företagskunder, så är det viktigaste att jag har kundens förtroende och återkopplar med vad som händer i fastighetsaffären. En annan viktig del, när det gäller de kommersiella kunderna, är att se till att de är insatta i de regelverk som finns. Annars är det lätt att det blir fel, vilket kan leda till omfattande kostnader.

Vad kommer Florin Partners Kommersiellt att tillföra på den traditionella marknaden för förmedling av kommersiella fastigheter?

– Vi tar med oss några erfarenheter från privatbostadssidan på Florin Partners och kommer att lägga stor vikt vid, hur vi presenterar de kommeriella fastigheterna också. Vi har ju “in-house” Florin Partners Media Group, som kan hjälpa till med allt från rörlig media och film till att även hjälpa företag med hemsidor mm.

– Förutom traditionell förmedling kan vi även hjälpa till med uthyrning av lokaler och förädling av fastigheter och exploateringar. Vi vill gärna vara företagarnas bollplank när det gäller kommersiella fastighetsfrågor, så jag hoppas ni hör av er.