Nyheter

Kan man växa starkt på en skakig marknad? RSA-gruppen blickar tillbaka på året och kastar ljus på branschläget 2023

Med rusande elpriser, leveransproblem och en lågkonjunktur som står för dörren, finns det en risk att en årskrönika kan bli mörk och dyster? På Stekelgatan i Malmö är dock framtidstron stor och man kan inte låta bli att bli på gott humör när vi pratar framtid.

Vi träffar Patrik Månsson och Stefan Rosengren, verksamhetschef respektive vd på RSA-gruppen, för att få deras bild av året som gått. De ger några av sina viktiga nycklar för att försöka bli ännu bättre 2023. Rekrytering, tillväxt, starka partners och välfungerande team är några av framgångsfaktorerna hittills och de planerar växa och expandera även in i det nya året.

”Spännande” år har gått

RSA-gruppen har gått emot den negativa trenden på en skakig marknad och kan se tillbaka på året som riktigt starkt. De konstaterar att året präglats av återhämtning efter pandemin och att många av verksamheterna drabbades hårt av hög frånvaro. Problemen med ökade materialpriser och långa leveranstider har varit tuffa för RSA-gruppen såväl som andra bolag i branschen.

Men alla företag inom gruppen anställer nu på bred front och orderböckerna är fulltecknade för en tid framöver. El, vvs, säkerhet, sol-och ladd-lösningar samt fastighet- och trädgårdsskötsel är RSA-gruppens kärnverksamheter. På två år har RSA-gruppen ökat från drygt 150 till 250 anställda, och de nu runt 250 väntas bli ännu fler under 2023. Med snabb tillväxt kommer många utmaningar och Stefan och Patrik poängterar hur viktig företagskultur, starka partners och goda kundrelationer är på resan man gör nu.

Rekrytering blir allt viktigare

Enligt Patrik är teamen och projektledarna en avgörande del för att man kunnat växa på ett snabbt och framgångsrikt sätt:

– Vi kan tacka riktigt drivna arbetsledare och projektledare för att skapa bra arbetsflöden och duktiga team. En platt organisation där alla trivs och har roligt på jobbet har alltid varit målet för oss.

Rekryteringen fortsätter dock vara en utmaning inför 2023:

– Utmaningen är fortsatt att få tag på erfarna elektriker, solcellsmontörer och andra yrken till de olika projekt vi startar upp med våra partners. Vi vill växa nästa år och då måste vi ligga på topp även som arbetsgivare.

Starka partnersamarbeten är nyckel framåt

Under 2022, och även framåt, är partnersamarbeten en avgörande komponent för succé, menar Stefan och Patrik. RSA-gruppen bygger sin verksamhet på att kunden ska kunna genomföra sitt projekt utan att behöva anlita många olika leverantörer. En kontakt ska räcka, och det har varit en framgångsfaktor. För att detta koncept ska fungera litar RSA-gruppen till mångt och mycket på samarbete med andra leverantörer och partners.

Stefan nämner de starka partnersamarbetena som den andra viktiga nyckeln till framgång:

– Lika mycket som vi är beroende av goda partnersamarbeten, är våra partners beroende av oss, och inför nästa år kommer vi fortsatt hålla hårt i och vårda de samarbeten vi har. När det stormar i branschen lönar sig de relationer vi byggt upp, märker vi. Både för oss och våra kunder.

”One stop shop” – enkel kundresa är prio 2023

RSA-gruppen har såväl byggherrar, industrier och privatpersoner som kunder. Gemensam för alla och för utvecklingen under senaste åren har varit att leverantörer förväntas göra kundens resa smidig och enkel.

Snabb respons, flexibilitet och tillgänglighet blir allt viktigare även framåt, menar Stefan:

– Att behandla kunden slapphänt och inte prioritera den är katastrofalt, och kan bli undergången för en aktör i vår bransch. Vi arbetar hela tiden på att underlätta för kunden när det gäller tex kontaktvägar. Det kommer vara prioriterat även 2023.

De märker att marknaden på privatsidan bromsats upp enormt senaste halvåret och de som vill nå privatkunder måste vässa både sin service och sitt erbjudande.

Patrik berättar om strategin som varit:

– Vi har startat upp verksamhet i Ystad och Trelleborg senaste åren och även ökat vårt erbjudande med team inom Klimat och kyla och Fastighet och Trädgårdslösningar. Även Solcellsanläggningar och laddlösningar är nya verksamheter som verkligen rivstartat! Så länge vi växer med den efterfrågan som finns är vi rätt på marknaden.

Socialt engagemang – viktigt på riktigt!

Både Patrik och Stefan har idrottsbakgrund och därför har engagemangen i skånsk idrott varit självklara, redan tidigt i företagsgruppens tillväxt. RSA är aktiv sponsor inom hockey, handboll, fotboll via bl.a Malmö Redhawks, HK Malmö, Ystad IF, Trelleborgs FF och andra klubbar i Skåne. Mottot är att verka för att alla barn och unga ska ha lätt och rätt att idrotta. Den gemenskap som man får i en klubb är dessutom en väg för många ur utanförskap och kan bidra till ett jämlikare samhälle.

Både Stefan och Patrik är eniga om att de kommer att fortsätta dessa CSR-satsningar både genom nya, egna engagemang och genom idrottsklubbarnas arbete med CSR:

– Det är viktigt både för oss två som idrottskillar, för våra anställda och blivande kollegor och för samhället runt oss att vi som företag engagerar oss i vår omvärld och tar vårt sociala ansvar, så gott vi kan.

Viktigt satsa framåt

Stefan blickar gärna mot 2023 och de satsningar de gör:

– Vi kommer att presentera flera spännande nyheter med tex satsningar inom energirådgivning till våra kunder och även att vi växer geografiskt. Vi bromsar inte nu utan vill tvärtom genomföra nya satsningar.

RSA-gruppen kommer fortsätta växa under kommande år inom Skånes gränser, berättar de. Satsningen på energirådgivning är en viktig pusselbit som faller på plats och är efterfrågad från kunderna.

Satsningarna i Ystad och Trelleborg har varit en framgång och de konstaterar återigen hur viktiga medarbetarna är:

– Vi vill rikta ett hjärtligt tack till våra underbara kollegor för ett strålande jobb under året. Detta hade aldrig gått utan er. Tack också till alla kunder som gör oss bättre och ger oss chansen att hjälpa er nå nya höjder!