Nyheter

H2M – Fastighetsdrift och förvaltning – energieffektivisering självklart i både daglig drift och långsiktigt energiarbete

H2M är specialister inom fastighetsteknik med mycket stor bredd av tjänster, från tillsyn och skötsel av fastigheter, till rådgivning, analyser och förstudier. Den tekniska kompetensen omfattar både värme, ventilation, el och kylteknik. Nu blir tjänster inom energi och energioptimering allt viktigare för både kunderna och samhället.

På plats i kundens fastighet arbetar husansvariga tekniker som sköter den dagliga fastighetsdriften och tillsynen. Husansvarige ser till att allt är som det ska, åtgärdar och justerar avvikelser. H2M erbjuder energistöd i alla sina avtal. Företagets Energigrupp hjälper till att samla in förbrukningsdata, flödesvärden och andra data, analysera dessa och göra en energiinventering med olika inriktning, men med huvudfokus att hitta enkla energitjuvar. Fastigheten kan termografernas för att upptäcka värmeläckage eller om kyla och värme produceras samtidigt. Återkommande energirevisioner kan utföras för att ge bra underlag till fastighetsägaren.

Komplement

– Våra insatser lokalt i fastigheterna och arbetet i vår Energigrupp är bra komplement till varandra, säger företagets tekniska chef Jerry Park. Energigruppen kan ta fram rapporter och förslag till åtgärder. Det kan handla om justeringar på plats i ventilations- och uppvärmningssystem, trimningar av styrningen eller förslag till större eller mindre investeringar utifrån de underlag som plockats fram.

Då gäller det oftast inte byte av fönster eller tilläggsisolering, utan åtgärder i teknik och styrning, ibland enkla, ibland mer avancerade.

– Vi kan tillsätta en projektledare och ta fram kalkyler och förfrågningsunderlag som kunden får ta ställning till, fortsätter Jerry Park.

Hjälper till med allt

Om kunden saknar ett digitalt underhållssystem kan H2M hjälpa till med installation av ett system, och med drift- och underhållsplanering. H2M har även kompetens för digital övervakning och styrning, och kan hjälpa kunden installera fastighetsautomation, inklusive felsökningsfunktioner och funktioner för larm, analyser och rapporter. Det kan handla om uppkopplade system som medger övervakning och styrning på distans.

– I sammanhanget vill jag betona att vi också har stor lokal närvaro genom våra husansvariga. Deras insatser är väldigt viktiga för att se till att fastigheterna har bra innemiljö och att energianvändningen optimeras. Husansvariga och uppkopplad fastighetsautomation kompletterar varandra och effektiviserar arbetet, säger Jerry Park.

– Och det är minst lika viktigt att förstå hela energisystemet på plats, som att göra energianalyser och beräkningar, fortsätter Jerry Park. Smärre justeringar i den befintliga utrustningen och styrningen kan förbättra mycket och bör alltid prövas som alternativ eller komplement till en investering.

Tack var energioptimering sparar kunden kilowattimmar och därmed också pengar. Rätt injusterade komponenter håller också längre och kostnader för reinvesteringar minskar. Kundens hyresgäster trivs bättre så de stannar längre och vakansgraden går ner. Driftnettot förbättras och utsläppen till miljön sjunker, vilket bidrar till övergripande miljömål och samhällsnytta.

H2M har cirka 200 anställda och är verksamma i Mälardalen och Östergötland. H2M har kompletta tjänster inom förvaltning och teknisk fastighetsdrift, inte minst energieffektivisering. Kunder är bl.a. Locum, Micasa, MTR, Solna stad och Lejonfastigheter.

www.h2m.se

PÅ bilden: – Energioptimering baseras bland annat på att upprätthålla funktionerna hos varje ingående komponent och samtidigt trimma energisystemet i sin helhet, säger Jerry Park, teknisk chef hos H2M.