Nyheter

Rekord för SKB

Under 2023 kommer SKB att ha drygt 500 nya kooperativa hyresrätter under produktion. Aldrig tidigare har föreningen haft så många projekt på gång i Stockholmsregionen under ett och samma år.

Kvarteret Lysosomen i Hagastaden, där Stockholm och Solna möts, står färdigt för inflyttning till sommaren. Här finns 128 lägenheter som omger en innergård med en vertikal grönska. Lysosomen bygger vidare på stenstadens klassiska grammatik genom en arkitektur och gestaltning som har rötterna i art déco. Kvarteret består av fyra högre hörnhus och två, lite lägre mittskepp med en färgkomposition av två rödrosa och grå nyanser, som harmonierar med den äldre, intilliggande bebyggelsen i Vasastan.

I den nya stadsdelen Kista äng, i norra Kista, planerar Stockholms stad för 1 600 bostäder, skola, förskolor, parker, handel och torg. Här bygger SKB kvarteret Torshamn med 152 lägenheter, som beräknas vara färdigt för inflyttning 2025.

– Vårt överskott återinvesteras alltid i verksamheten och en sund ekonomi är vår bas, vilket gör att vi kan bygga både i låg- och högkonjunktur. Ett gott exempel på detta ser vi i år, med rekordmånga nya kooperativa hyresrätter under produktion, säger Ingrid Gyllfors, vd SKB.

SKBs gamla rekord från 2020, då föreningen hade tre pågående projekt med 364 lägenheter, slås under 2023 när 509 kooperativa hyresrätter antingen påbörjas eller färdigställs under året.

Byggstart på Södermalm och på Värmdö

Under 2023 är det också byggstart för ytterligare 220 lägenheter i två olika projekt. I kvarteret Ananasen på östra Södermalm ska det bli totalt över 1 000 nya lägenheter. SKBs del av projektet omfattar 153 lägenheter.

I Gustavsberg på Värmdö planeras byggstart för kvarteret Modellören. Husen ska byggas intill de kulturhistoriska Porslinskvarteren, med totalt 76 kooperativa hyresrätter.

SKBs lägenhetsstorlekar varierar alltid mellan ett och sex rum och kök.

– Som kooperativ bostadsförening fokuserar vi på ett evigt ägande, med fokus på livet som ska levas i våra kvarter, både nu och om 100 år. Därför bygger vi alltid varierade lägenhetsstorlekar med hög kvalitet, tar ansvar för miljön och vårdar våra fastigheter med stor kunskap och omtanke, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef SKB och avslutar:

– Vi bygger gröna gårdar och gemensamma lokaler, har egna fastighetsskötare och våra hyresmedlemmar är engagerade i kvartersråd.