Nyheter

Ge nytt liv åt gamla golv och spara såväl tid som pengar

Att renovera ett golv jämfört med att installera nytt är kostnads- och tidseffektivt samt bidrar till en betydande minskning av både koldioxidutsläpp och resurser. Tack vare Bona Resilient Solution kunde fastighetsbolaget Collegium Park genomföra en effektiv renovering och erbjuda tidigare inflyttning för sin kund samtidigt som företaget uppfyllde sina högt ställda miljöambitioner.

Golv i offentliga miljöer används flitigt och blir fort slitna. Det kontinuerliga slitaget gör golven hala samtidigt som ytan riskerar att spricka, vilket gör golven svåra att rengöra och underhålla. Just detta var en av anledningarna till att Collegium Park behövde renovera en av sina fastigheter i Falköping.

1 200 kvadratmeter golv behövde förnyas så snabbt som möjligt och till lägsta kostnad, samtidigt som renoveringen skulle uppfylla Collegium Parks miljökrav. Lokalen skulle dessutom få nya hyresgäster med ny verksamhet i form av en vårdcentral. I fastigheten fanns flera sorters golv, vilket gjorde att Collegium Park övervägde att lägga nytt golv för att skapa ett enhetligt utseende. Men tidigare erfarenheter av Bona Resilient Solution fick Collegium Park att ändra sig och valde i stället att renovera och förnya det befintliga golvet.

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Av tidigare erfarenhet visste vi att golvrenovering är en både tids- och kostnadseffektiv metod, jämfört med ett omfattande golvbyte. Dessutom gjorde golvrenoveringen att både underhåll och rengöring gick lättare, säger Erik Wass, fastighetsförvaltare på Collegium Park.

– Vi ville även underlätta för vår hyresgäst och ge tillträde till lokalerna så snabbt som möjligt, vilket renoveringen möjliggjorde. Det tog mindre än hälften av tiden att för nya de stora ytorna med Bona Resilient Solution, i jämförelse med att lägga nytt golv. Att det dessutom gav större energibesparingar, minskade koldioxidutsläpp samt förhindrade att det gamla golvet skulle dumpas på återvinningsstationen stärkte våra miljöambitioner och bekräftade vårt val. I Sverige installeras årligen ungefär 25 miljoner kvadratmeter golv i offentliga och kommersiella fastigheter.

Statistik från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att man kan minska koldioxidavtrycket för ett PVC-golv med hela 90 procent genom att renovera i stället för att byta golv. Genom att renovera blir det också cirka 95 procent lägre resursförbrukning genom att transporter och elanvändning samt användningen av förbrukningsvaror och material minskar.

Dessa klimatrelaterade fördelar bidrog till att Collegium Park kunde uppfylla sin högt ställda miljö- och hållbarhetsambitioner. Bona Resilients fördelar Bona har i över hundra år utvecklat produkter och system som erbjuder en hållbar lösning för golvrenovering.

Med Resilient-systemet kunde Collegium Park förnya golven i en av sina fastigheter i Falköping och uppnå flera fördelar:

1. Bättre ekonomi Att bygga nytt är mycket dyrare än att renovera. Genom att förnya och renovera sparade Collegium Park betydande summor.

2. Klimatfördelar Klimatavtrycket minskade med 90 procent i form av lägre koldioxidutsläpp och 95 procent mindre energianvändning.

3. Tidsbesparing På hälften av tiden de skulle ta att lägga nytt var golvet renoverat och förnyat, vilket gjorde att hyresgästerna kunde flytta in före utsatt datum!

4. Enkelt att underhålla Collegium Park har nu ett förnyat golv som kräver mindre underhåll, till exempel behöver det inte poleras.

5. Design Ett stort utbud av olika designmöjligheter gjorde att Collegium Park kunde skräddarsy och specialdesigna golvet efter hyresgästens önskemål.