Nyheter

Trio lanserar startup som ersätter hyresdepositionen på den kommersiella hyresmarknaden

Alexander Morton, Van Le och Cong Nguyen slår ihop både kapital och expertis för att lansera Zertify, en digital tjänst som har potentialen att revolutionera den kommersiella hyresmarknaden på sikt. Tillsammans ska dom effektivisera hyresprocessen genom att ersätta den traditionella hyresdepositionen med en smartare digital lösning.

Grundarna känner varandra sedan 15 år från universitetstiden i Jönköping och tillsammans har dom över 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Med sina olika kompetensområden inom programmering, digitalisering och fastighetsförvaltning blir förutsättningarna goda för en lyckad startup.

– Vi kompletterar varandra på ett otroligt bra sätt där alla har ett starkt entreprenörsdriv med tydligt olika kompetensområden och djup kunskap om fastighetsbranschen. Det gör att vi både har erfarenhet av problemen vi vill lösa och ett kundperspektiv på hur vi ska utveckla den digitala tjänsten redan från början, säger Alexander Morton, medgrundare och VD på Zertify.

Tekniska lösningen central

Målet med Zertify är att skapa en teknisk plattform som är unik för hyresmarknaden för att erbjuda en friktionsfri, snabb och trygg hyresprocess för alla parter. Utvecklingsmöjligheterna ser de även sträcker sig längre än hyresgaranti där målsättningen med plattformen på sikt är att fungera som analysstöd till fastighetsägare om den egna hyresverksamheten baserat på unika data.

 Vi ska i grunden lansera en digital tjänst som säkerställer hyresgaranti för hyresgästens räkning som ett smartare substitut till hyresdepositionen. Målbilden är att vi principiellt funkar likt betallösningar för e-handlare, fast med hyresgäst i stället för konsument och hyresvärd i stället för e-handlare utan att vara bank. Den tekniska lösningen kommer därför vara helt central för tjänsten och skapar dessutom fler intressanta utvecklingsmöjligheter längre fram säger Cong Nguyen, medgrundare och teknisk chef på Zertify.

Hyresdeposition en orimligt kostsam säkerhet

Hyresdeposition eller bankgaranti som säkerhet för ett hyreskontrakt är synonymt med höga bankavgifter och stora summor kapital som är låsta över flera års tid för hyresgästen. Problematiken finns på båda sidor om hyreskontraktet, där hyresvärden riskerar sämre likviditet om ställd säkerhet till hyresavtalet inte skulle finnas. Samtidigt skapas en administrativ börda med onödigt långa ledtider och ofta har de ekonomiska kraven som ställs på hyresgästen exkluderande effekt för nystartade bolag.

– Det slängs mycket pengar i sjön med tanke på inflationen och det faktum att man inte kan nyttja pengarna i verksamheten under tiden. Det är inte alls ovanligt att depositionen är i storleksordningen med en årshyra och då blir det snabbt en onödigt kostsam säkerhet. Vår tjänst säkerställer hyresgaranti mot en mindre avgift i stället för en kostsam deposition, säger Van Le, medgrundare och kundansvarig på Zertify.

Planerar att ta in en större summa sådd-kapital

Tekniska plattformen är just nu under pågående utveckling med planerad lansering inom kort. Fastighetsägare kan helt kostnadsfritt sluta avtal med Zertify för att erbjuda tjänsten till sina kunder som ett modernare alternativ till krav på hyresdeposition.

– Vi siktar på att lansera digitala tjänsten till slutet på mars. Fokus kommer parallellt med detta vara att ansluta fastighetsägare som kostnadsfritt vill nyttja tjänsten som standardmetod för säkerhet i stället för att kräva deposition för sina hyresgäster, säger Van Le.

Grundarna har finansierat utvecklingen helt själva genom eget investerat kapital. De har stora ambitioner och förhoppningar för bolaget under 2023 och öppnar även upp för att ta in externt kapital för att driva fortsatta utvecklingen.

– Vi kommer fokusera starkt på utvecklingen av tekniska plattformen som gör oss helt unika på marknaden där hyresgaranti är första steget. Vi har likvider för att kunna driva verksamheten och hantera risken på ett säkert sätt, men kommer sikta på att ta in en större summa sådd-kapital för att finansiera fortsatta utvecklingen. Nyckeln sitter i att skapa en så friktionsfri lösning som möjligt för både hyresgästen och hyresvärden, säger Alexander Morton.