Nyheter

Veidekke skalar upp satsningen mot fusk och kriminalitet i byggbranschen

Veidekke tar nu ytterligare ett steg i sitt proaktiva arbete mot fusk och kriminalitet för en sund byggbransch. Företaget förstärker sin enhet ”Seriositet” och rullar i dagarna ut en omfattande och strukturerad kontrollprocess för att på sikt kunna försäkra sig om att de arbetar med enbart seriösa aktörer.

 Det lyser röda lampor överallt i våra granskningar. Idag finns ett omfattande fusk och kriminalitet i byggbranschen. Det gäller exempelvis löner, skatter, sociala avgifter och arbetstider​, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Därför sjösätter vi nu ett helt unikt system för branschen där vi tar ett helhetsgrepp om problemet och granskar våra samarbetspartners proaktivt. Vi vill hjälpa dem att göra rätt!

Sedan tidigare strävar Veidekke efter att enbart arbeta med underleverantörer i två led, för ökad kontroll.

Veidekkes strukturerade kontrollprocess för en sundare byggbransch, som nu börjar tillämpas, omfattar tre steg:

Pre-kvalificering – Veidekke bjuder in entreprenörer till en strukturerad prekvalificeringsprocess relaterat till seriositet och sociala villkor. En ”självdeklaration” från entreprenören ligger till grund för en analys som följs av möten där eventuella oklarheter och Veidekkes förväntningar på ett samarbete diskuteras.

Bolagskontroller – Förutom sedvanliga leverantörskontroller genomförs även utökade bolagskontroller med fokus på att upptäcka oegentligheter när det gäller t ex löner, pensioner/ trygghetsförsäkringar, skatteinbetalningar, sociala avgifter eller svart arbetskraft.

Veidekke analyserar fakta utifrån ett flertal digitala kontrollsystem från myndigheter och organisationer. Kontrollarbetet inkluderar också avstämning via kreditföretag samt ett unikt samarbete med fackförbundet Byggnads som sedan 2012 utför kontroller av samtliga underleverantörer mot fackliga villkor.

Arbetsplatskontroller och fördjupande ID-kontroller – Vid inspektionerna kontrolleras att endast de avtalade entreprenörerna finns på plats och att deras personal kan identifiera sig och sköter in- och utloggning på rätt sätt. Vid samma tillfälle kontrolleras personlig skyddsutrustning och att andra krav uppfylls.

För att få ytterligare kraft i arbetet stärker Veidekke nu även sin organisation med en ny Projektchef Seriositet. Det blir Ulrika Svärd, tidigare bl a Miljöchef på Botkyrka kommun och Verksamhetschef på ID06, som antar rollen.

– Målet är att kunna vara stolta över vår bransch. Vi ska enbart arbeta med seriösa aktörer. Men förändringen till det bättre kommer inte hända över en natt. Under 2023 siktar vi på att ha pre-kvalificerat våra huvudpartners inom olika områden, vilket handlar om 50 till 70 bolag, säger Lennart Weiss.

Byggmarknadskommisssionens rapport från januari 2022 ger en dyster lägesbild av fusk och kriminalitet i byggbranschen. Den konstaterar bland annat att omkring 80 procent av alla företag från fem länder i östra Europa inte lever upp till kraven från samhälle och arbetsmarknadens parter.

Läs mer om Veidekkes arbete med Seriositet