Nyheter

Framtidsspaning: “Ett lyft är inte längre bara ett lyft”

CERTEX Specialprodukter går utvecklingen snabbt framåt. Joakim Englander, affärsområdeschef på Specialprodukter, ger en framtidsanalys av hur man möter kundens behov av nya smarta lyftlösningar genom större flexibilitet, en vision av ökat hållbarhetstänk och flera andra områden där man ligger i framkant.

Vilka trender ser du inom fältet Specialprodukter?

– Man ser tydligt att kunden tänker ett steg längre än förut. Ett lyft är inte bara ett lyft längre. Kunden vill gärna bygga in andra funktioner för att effektivisera produktionen samt att göra det mer användarvänligt eller ergonomiskt för personalen.

– Vi ser även att kunden vill ha ordning och reda. Tidigare kunde det stå ett lyftok på marken med redskap monterade. Det blir både svårstädat och ser rörigt ut. Men framför allt är det en snubbelrisk och en fara för truckar. Nu frågar kunden efter ställ eller fötter till lyftoket, samtidigt som man vill ha hållare till redskapen monterade på oket.

Hur skapar man ordning i miljöer där anordningar på flera ton behöver förflyttas?

– Det kan vara en utmaning! Där är det viktigt att vi är med tidigt i processen och kan tänka igenom flödet, analysera arbetsplatsen och ställa rätt frågor. Många gånger gör kunden tvärtom och ritar upp en skiss på vad man önskar, och har då lagt tid på något som de hade kunnat ägna åt något värdeskapande för sin verksamhet.

– Men det handlar inte bara om den fysiska ordningen. Med ökade krav är det viktigt att ha koll på dokumentationen. Kunden kan välja att själv inspektera, men på CERTEX har vi lång erfarenhet och våra servicetekniker är mycket effektiva när det kommer till inspektion. Kortfattat så får man inte använda sitt lyftverktyg om man inte skött sin inspektion eller har koll på dokumentationen.

Ser du någon förändring i arbetssätt som bidrar till att skapa ordning?

– Verkstäder idag arbetar mycket med 5S som är en del av Lean-arbetet. Det gör att personalen själva tänker i nya banor, de vill vara delaktiga på sin arbetsplats, även med de stora komplexa produkterna som våra lyftok ibland kan vara.

Var ser du Specialprodukter om du blickar framåt?

– Vi på Specialprodukter har en skriftlig vision om att vara förstahandsvalet för kundanpassade lösningar. Det begreppet rymmer mycket. Men det jag vill är att kunden ska tänka på oss som förstahandsvalet för att vi skapar säkra och trygga arbetsplatser.

Du brinner för hållbarhetsfrågor. Ser du en utveckling på det området också?

– Jag tycker det är suveränt att Sverige ligger så långt fram vad gäller fossilfritt stål. Att CERTEX som tillverkare av lyftutrustning använder mycket stål är ingen hemlighet. Studier visar att de globala koldioxidutsläppen kan minska med sju procent om man går över till fossilfritt stål. Om jag kan bidra till att driva på utvecklingen och implementeringen av det, vore det fantastiskt kul.