Nyheter

Ny undersökning: Arbetsmiljöbrister på 9 av 10 granskade byggarbetsplatser

Brister på rutiner och uppsatta mål bromsar arbetet med psykosocial arbetsmiljö i byggbranschen. Det visar en undersökning från Byggnads vars skyddsombud granskat 1200 arbetsplatser över hela landet.

Tidigare i höstas presenterade Byggnads en undersökning som visade att sex av tio byggnadsarbetare upplevt kränkningar på arbetsplatsen. Nu har Byggnads genomfört nära 1200 arbetsplatskontroller över hela landet med fokus på psykosocial arbetsmiljö.

Resultatet visar att branschen fortfarande har lång väg kvar innan arbetsmiljöarbetet lever upp till lagkraven:

86 % av de granskade arbetsplatserna hade någon form av brist i arbetet med psykosocial arbetsmiljö.

55 % av arbetsplatserna saknar rutiner för att undersöka psykosocial arbetsmiljö.

På 20 % av arbetsplatserna är arbetet sällan eller aldrig är utformat så det kan ske utan stress.

68 % av arbetsplatserna saknar mål för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Men det fanns även ljusglimtar. På 92 % av arbetsplatserna har arbetsgivaren tydligt klargjort att kränkningar och mobbning inte accepteras.

– Nu har hela branschen ett ansvar att ta den psykosociala arbetsmiljön på allvar. När företagen inte följer lagkraven så leder inte bara till att många mår dåligt, det ökar också riskerna i den fysiska arbetsmiljön. Ska vi kunna rekrytera och behålla personal måste det här prioriteras högre, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads vill även se politiska förändringar, bland annat möjligheten att inför sanktioner kopplade till föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA 2015:4) och fler kontroller från Arbetsmiljöverket.

– Bristen på kontroller och sanktioner gör att företag som inte tar sitt ansvar helt kan smita under radarn. Vi kan aldrig acceptera att vissa försöker ta genvägar eller struntar i viktigt arbetsmiljöarbete, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.