Nyheter

Samarbetet med Modexa sticker ut

Ambitiösa Uppsalahem hittade en jämbördig renoveringspartner i Modexa. Tillsammans har vi utvecklat en strategi för underhåll av kök som ger positiva effekter på såväl hållbarhet som kundnöjdhet.

Med 17 000 lägenheter och 30 000 hyresgäster har kommunala Uppsalahem förstås ett systematiskt sätt att arbeta med underhållet. Men den traditionella takten för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) innebär nya köksluckor vart 22:a år. Dagens hyresgäster, som går på IKEA och följer inredningsbloggar, har ofta andra förväntningar. Uppsalahem såg ett behov av att tänka nytt.

– Vi var intresserade av att utveckla det inre underhållet av kök. Tillsammans med Modexa gjorde vi en förstudie som lett till att vi utvecklat vårt underhållserbjudande. Numera kan hyresgästerna göra fler hållbara underhållsval på olika nivåer, säger Per Viklund verksamhetsutvecklare på Uppsalahem.

Mer valfrihet och mer hållbarhet

Trots att hyresgästerna får fler möjligheter att påverka utformningen av sina kök, så blir resultatet hållbart och kostnaderna rimliga. Hur är det möjligt?
– Vi på Modexa strävar alltid efter att återbruka stommar och diskbänkar.I lite äldre fastigheter är de ofta väldigt bra materialmässigt. Stommarna har suttit i 50 år redan och med lite förädling kan de hålla i 50 år till. I och med att vi jobbar effektivt och med kvarboende hyresgäster, så minskar både kostnaderna och stöket för hyresgästerna, säger Mikael Larsson på Modexa Kök.
– När vi berättar för hyresgästerna hur de olika kökspaketen är utformade är det väldigt positivt att vi renoverar på ett hållbart sätt. Vårt kökserbjudande är utformat efter olika hyresgästers behov och är helt frivilligt. Hyresgästen kan också välja att inte renovera alls eller lyfta standarden för köket till en helt ny nivå med smart förvaring och nytt kakel, säger Per Viklund.

Att utveckla tillsammans i partnerskap är framtiden

Modexa och Uppsalahem började skissa på den nya underhållsstrategin för ungefär ett år sedan. I förberedelserna ingick, förutom att ta fram konceptet, också att förhandla med Hyresgästföreningen och utveckla marknadsmaterial. Nu är strategin implementerad i hela beståndet, utom i nyproduktion. Den planerade takten är 400 kök per år.
– Det är ett spännande område, att beställare och leverantör utvecklar tillsammans, gör piloter och testar nya grepp i liten skala för att sedan skala upp. Så här vill vi jobba med fler samarbetspartners i framtiden. Vi jobbar med jättemånga andra leverantörer, men samarbetet med Modexa sticker ut. Dom har mer driv i utvecklingsfrågorna och vill ta ett större grepp med stort fokus på viktiga framtidsfrågor, avslutar Per Viklund.