Nyheter

Enkelt metallnät kan stoppa brandspridning i fastigheter

Text: Mikael Hedlund

Ett till synes enkelt, multifunktionellt metallnät som idag bland annat används för att stoppa stora skogsbränder i Australien, kan stoppa bränder i svenska bostäder. Häromdagen fick nätet ett typgodkännande för ändamålet.

I Australien spänns väggar av nät upp och fungerar som brandgator i utomhusmiljöer. Placerat bakom fasadbeklädnaden i flerfamiljshus stänger näten ute eldslågor och ger en tät konstruktion så att elden inte sprids.

Det är utvecklat av Inca AB i Sverige för förhållanden där luftflöden behövs men där en omedelbar tät konstruktion krävs för att stoppa brand, exempelvis bakom just fasadbeklädnaden och den ventilerade takfoten på ett flerfamiljshus. Det brandsvällande nätet används i kombination med ett finmaskigt insektsnät i aluminium som ger en skyddsbarriär för att förhindra nedfallande smuts.

– Det är brandtestat med de senaste standarderna och har nu fått ett typgodkännande. Det här är nästa nivå på brandskydd i luftspalter, säger Peter Ekström på Flameguard, som har som mål att WFS Net ska bli den mest byggekonomiska brandskyddslösningen vid nybyggnation och renoveringsprojekt i Sverige.

Årligen inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder i Sverige. De flesta bryter ut i kök och många sprider sig till vindsutrymmen och närliggande fastigheter via fönster, fasader och takfot. Hur många bränder som sprider sig har MSB ingen statistik på men befarar att riskerna ökar när betongbjälklag i nya flerfamiljshus ersätts av trä av miljöskäl.

Brandskydd 2022 pågick 23-24 november i Stockholm – Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. Brandskydd 2022 arrangerades av Sveriges Brandkonsultförening och Informationsbolaget.

Foto: Dirk (Beeki®) Schumacher