Nyheter

Energieffektivisering prioriterat när ”Den Goda Staden” delar ut stipendier 2023

Dags att söka stipendier! Nästa år kommer Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” att dela ut cirka 500 000 kronor fördelat på minst fyra stipendiater. Under 2023 ges särskild prioritet till ansökningar med projekt som bidrar projekt som bidrar till kunskap om ”Framtidens energieffektiva liv och boende.”

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.

– Det snabbaste och billigaste sättet att stävja energikrisen är att minska energianvändningen. Det kan göras på många olika, genom olika former av ny teknik, innovation och genom ändrade vanor. Vi efterlyser särskilt projekt kring ur boende och företag kan ändra invanda beteenden, rutiner och förhållningssätt med en fortsatt god livskvalitet för berörda, säger Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling samt ansvarig för arbetet med ”Den Goda Staden” på Riksbyggen.

Fonden har delat ut 175 stipendier

Fondens namn, ”Den Goda Staden”, betecknar en boendemiljö som tillfredsställer de enskilda människornas önskemål och behov samtidigt som den harmonierar och samverkar med natur och miljö. Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med.

Från 1991 till 2022 har fonden delat ut ca 175 stipendier till ett värde av cirka 14,5 miljoner kronor. Fonden har en särskild styrelse som behandlar ansökningarna. Styrelsen består av representanter från både Riksbyggen och forskningsvärlden. Högsta belopp som en stipendiat kan få är 200 000 kronor.

Klicka på länken nedan för mer information om ”Den Goda Staden” och hur ansökan går till:

Ansök om stipendium

Sista ansökningsdag är 31 januari 2023