Nyheter

LKF nominerar två arkitektbyråer till Lunds Kommuns stadsbyggnadspris 2022

LKF har nominerat Fojab för kvarteret Gränden i Norra Fäladen och kvarteret Skymningen i Brunnshög samt Kamikaze Arkitekter AB för kvarteret Ådan på Väster till Lunds Kommuns Stadsbyggnadspris.

Gränden och Ådan är exempel på två lyckade förtätningsprojekt som skapat mer attraktiva och inbjudande platser. Skymningen i Brunnshög är ett av de synligare kvarteren i den nya stadsdelen. Byggnaden som innehåller både hyreslägenheter och kommersiella lokaler är byggt med fokus på hållbarhet och har certifierats på guldnivå, den högst, enligt Miljöbyggnad 3.0.

Med den nya bebyggelsen i kvarteret Gränden tar staden plats längs med gatan Sankt Hans Gränd och skapar mer välkomnade stråk för fotgängare och cyklister. Arkitekturen för de nya byggnaderna harmoniserar väl med miljonprogrammets omkringliggande byggnader.

Med gedigna material, detaljer och gaturum utvecklar LKF en uppskattad del av Lund och tillgängliggör den för nya boende. Med kvarteret har arkitekterna lyckats göra den nedsänkta gatan Sankt Hans gränd till en mer levande och inbjudande gata med arkader och trappor mellan och genom husen som skapar en naturlig kontakt mellan gatan och gårdarna en nivå upp.

Läs nomineringen för Gränden (Fojab).

I kvarteret Ådan har LKF förvandlat en före detta mörk och undangömd asfalterad parkering nu blivit ett öppet kvarter med mycket grönska som kopplar ihop området med de omgivande grönområdena och de befintliga byggnaderna.

En upplöst volym om fyra delar kring ett trapphus skapar en harmonisk komposition som bryter ner skalan mellan lamell och radhus. Fasadgestaltningen kan beskrivas som sparsam med ett material – gult tegel – utöver fönster och glasytor. Utsmyckningarna är ett par mönstermurade rustika partier. Allt följer omgivningens materialanvändning.

Läs nomineringen för Ådan (Kamikaze Arkitekter AB).

Skymningen är byggt med fokus på hållbarhet och har certifierats på guldnivån, den högsta, enligt Miljöbyggnad 3.0. Förutom en mer hållbar byggprocess med klimatsmarta lösningar för fastigheten har LKF byggt in lösningar och service som gör det enklare för hyresgästerna till ett mer hållbart och bekvämt liv.

Här har skapats innovativa arbetsplatser för LKFs personal, lokaler för ett gym och 49 attraktiva bostäder med hyresrätt i en expansiv kontext där både människa och miljö står i fokus. Fojab har varit med från inledande detaljplanearbete till avslutande projektering och har också utformat planlösningen och inredningen till LKFs eget kontor. Förutsättningarna i form av exempelvis stora höjdskillnader, buller, högt ställda miljökrav, bygglogistik och flytt av befintlig kontorsverksamhet har resulterat i en högst platsanpassad byggnad med ovanliga och aktivitetsfrämjande lösningar.

Läs nomineringen för Skymningen (Fojab).

Snabbfakta:

Skymningen

Antal lägenheter: 153 hyreslägenheter och 10 servicelägenheter
Plats: Sankt Hans gränd
Inflyttning: Etapp 1 september-december 2020, etapp 2 december 2021
Beställare: Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt: FOJAB arkitekter

Ådan

Antal lägenheter: 25 hyreslägenheter
Plats: Ådasvägen 1
Inflyttning: december 2021
Beställare: Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt: Kamikaze Arkitekter AB

Skymningen

Antal lägenheter: 49 hyreslägenheter, kontor och gym
Plats: Brunnshögsgatan 37,39 och Solbjersvägen 40, Brunnshög, Lund
Inflyttning: vintern 2022
Beställare: Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt: Fojab
Totalentreprenör: Betonmast

Om stadsbyggnadspriset

Priset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund. Syftet är att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden.

Prissumman är 30 000 kronor. Priset instiftades av LKF som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun och delas ut årligen på kommunfullmäktiges möte i december. Endast vinnande förslag offentliggörs och juryn kan avstå från att dela ut priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.

Foto: Felix Gerlach