Nyheter

Navet: Vikande byggmaterialförsäljning under hösten

Enligt affärskonsulterna Navet har försäljningsvolymen inom den byggrelaterade detaljhandeln sjunkit med 10 procent under årets första nio månader.

Jämfört med samma period förra året.

– Bakom den negativa utvecklingen finns sannolikt flera förklaringar, menar Jens Linderoth, som är analysansvarig på Navet. Stigande priser på byggmaterial, höjda räntor, fallande bostadspriser och en bred och tilltagande inflation är sannolikt exempel på sådana.

– Om man bara ser till de senaste tre månaderna i år har den negativa utvecklingen tagit fart och understigit samma period 2021 med 12 procent. Vår bedömning av utvecklingen för hushållens inköp av byggmaterial för gör-det-självarbeten är att marknaden kommer krympa med 10-12 procent i år, avslutar Jens Linderoth.

Källa: Navet AB

Foto: biglinker