Nyheter

De skenande räntorna och höga elpriserna sätter press på många av Sveriges fastighetsägare

Att räntorna har stigit rejält under det senaste året är det få som har missat. De högre räntorna har slagit hårt mot samhället som helhet, men en av de sektorer som har drabbats värst är fastighetsbranschen.

Många av Sveriges fastighetsägare är nu hårt pressade tack vare att räntan i vissa fall har mer än dubblats. När vi sedan lägger ihop detta tillsammans med det faktum att elpriserna även är betydligt högre än innan, är det inte konstigt att många går på knäna. Inflationen har också ett stort finger med i spelet.

Frågan är dock; kommer fastighetsbolagen att klara sig, eller kommer många gå i konkurs och försvinna?

Kommer vi få se många konkurser inom fastighetsbranschen?

Vissa fastighetsbolag kommer att gå i konkurs, inte minst de som tidigare har dålig ekonomi eller är lite för högt belånade. Många har även långtgående kontrakt med kunder, vilket gör att de inte kan höja hyrorna hur som helst, något som påverkar situationen ytterligare i negativ riktning.

Vi får dock inte glömma bort att många företag har ganska bra ekonomi och kommer självklart att klara sig igenom stormen. Men de kommer drabbas hårt hur eller hur. Planerade ombyggnationer och renoveringar skjuts upp, och vissa bolag måste ta bort en del av underhållet. Därmed skjuter de upp en del av problemen till framtiden, något som kan skapa ganska tråkiga konsekvenser.

Hur stor skada som kommer ske är även svårt att se under den närmaste tiden. Denna ekonomiska kris kan mycket väl skapa djupa sår som följer med en bra tid in i framtiden, vilket gör att de långtgående konsekvenserna först visar sig om 5 eller till och med 10 år. Allt har att göra med hur länge elpriserna kommer fortsätta vara extremt dyra, samt om räntorna kommer fortsätta stiga eller inte.

När vi tar med allt detta i beräkning svajar det rejält i båten för hela branschen, och vissa bolag kommer helt enkelt ramla ur.

Även hyresgästerna drabbas hårt

Det är självklart inte bara fastighetsägarna som drabbas hårt. Hyresgästerna drabbas också, ibland ännu värre än de som äger fastigheterna. Hyresgästerna har betydligt mindre i plånboken tack vare de skenande räntorna, inflationen, de höjda bränslepriserna och elen, vilket även sätter sina spår på resten av samhället.

De flesta yrkesgrupper har påverkats, inte minst de som förlitar sig på el och bränsle för att försörja sig. Till och med de som spelar professionell online poker har drabbats, eftersom de nu behöver vinna betydligt mer för att kunna upprätthålla samma levnadsstandard.

Konsumtionen har sjunkit en aning redan nu, men förväntas sjunka ytterligare i takt med att vi rör oss in i en eventuell lågkonjunktur. Därmed är detta något som påverkar hela samhället.