Nyheter

Så fungerar självdragsventilation

En typ av ventilation som är väldigt vanlig är självdrag. Det är den äldsta typen av ventilationssystem och många bostäder som byggdes på 60-talet och tidigare har ofta självdragsventilation. Något som är väldigt vanligt när det kommer till självdrag är att den typen av ventilation fungerar sämre i gamla hus och därför kan behöva anpassas.

Denna typ av ventilation bygger på att luft som är varm och fuktig stiger uppåt och sedan avlägsnas från bostaden via olika luftkanaler. När luften stiger och lämnar bostaden skapas ett undertryck vilket gör det möjligt för frisk luft att ta sig in. Den friska luften tränger främst in via så kallade friskluftventiler men också på platser där det inte är tätt såsom golv, fönster och väggar. När man har självdrag behövs det alltså inga fläktar för att själva ventilationen ska fungera.

Denna typ av ventilation fungerar allra bäst på vintern och detta beror givetvis på att luften som tränger in är som kallast under vintern då temperaturerna är som lägst. Dock kan självdrag också gynnas av att vädret är blåsigt och detta kan som bekant ske när som helst under året.

Vilka fördelar finns det då med självdragsventilation? Den absolut största fördelen som finns är att det är väldigt enkelt att montera och använda denna typ av ventilation. Det är inget krångel. Självdragsventilation har också den fördelen att den inte kräver någon elförsörjning och den har ingen löpande underhållskostnad, vilket gör den till ett väldigt billigt alternativ. Särskilt i jämförelse med mer avancerade ventilationssystem.

Givetvis finns det också nackdelar med självdrag. En av de största nackdelarna med självdragsventilation är att man i hus som har självdrag ofta kan uppleva att luften känns stillastående. Detta är ett vanligt problem kring sommaren och under årets varmare månad. Med självdrag är det också svårt att styra temperaturen inomhus eftersom att man saknar ett mekaniskt ventilationssystem.

Något som har blivit väldigt vanligt bland ägare till gamla hus som har självdrag är att ta in en expert som hjälper till att förbättra självdragsventilationen. Ibland fungerar nämligen inte självdrag som det ska, särskilt om det är ett väldigt gammalt system, och när det inte fungerar kan det medföra flera problem för bostaden. Bland annat kan det leda till att luftkvaliteten inomhus blir dålig och man andas då inte lika frisk luft som man borde göra. Andra problem som kan dyka upp är att fastigheten drabbas av fukt och mögel och detta är något som alla verkligen vill undvika.

Den vanligaste lösningen för att åtgärda problemen i dessa fall är faktiskt att byta ut systemet och installera ett nytt och modernt ventilationssystem som till exempel ett FTX-system. Detta är en lösning som kräver att man investerar en inte helt obetydlig summa pengar men det är också en investering som snabbt lönar sig då inomhusklimatet och luften man andas i bostaden blir bättre snabbt.

Slutligen så finns det många som inte vet vilken typ av ventilationssystem deras bostad har. Detta är något som är vanligare än vad folk kanske tror eftersom de flesta inte tänker på vilket ventilationssystem man har förrän luften blivit dålig. Om du inte vet vilken typ av ventilation du har hemma kan du få hjälp att ta reda på det av de flesta ventilationsfirmor som är aktiva på marknaden.