Nyheter

Hur funkar armering?

Betong är ett väldigt starkt byggmaterial men det spricker lätt om man inte använder armering vid gjutningen. Armering är kanske framförallt viktigt när det gäller konstruktioner som ska hålla under en längre tid och klara av både tryck och drag.

En armering kan bestå av sega fibrer som tillsätts i betongen eller som stänger/nät av metall som gjuts in i betongen. Det sistnämnda är vad du använder för kraftiga konstruktioner så som grunder, terrasser och gjutna murar. Det förstnämnda däremot är för lättare konstruktioner såsom tunna bänkskivor. Hitta mer information och köp armering hos Armeringdirekt.

Armering i betonggolv med inlagd värme

När du har avlägsnat det gamla golvet och är nere på marknivå så läggs dräneringssten på mellan 16-32 mm. Detta är för att förhindra att fukt sugs upp i huset.

Ovanpå dräneringen lägger du sedan 2-3 lager av isolerande frigolitskivor och eventuellt en radonspärr. Skivorna läggs förskjutna för att förhindra springer som kall luft kan stiga upp genom.

Ovanpå isoleringen läggs sedan ett armeringsnät. Detta nät består av flera järnstänger som svetsats samman till ett stort nät och det läggs sedan upp på små plastdistanser som hjälper till att lyfta upp det från isoleringen så att det kan omslutas as betongen.

Om det ska dras vattenburen värme i golvet så kan dessa rör läggas direkt på nätet innan betongen hälls på. Betongen trycks sedan in under nät och rör, till exempel med en styv kvast, för att se till att det omsluter järnen och det inte är några hål.

Armering i betongskiva

När du ska gjuta en bänksskiva så behöver du använda dig av en form. Denna görs med hjälp av trälister och en formskiva som botten.

Precis som när du lägger armering i golv så använder du dig även här av små träklossar för att höja upp nätet lite så att det ligger i mitten av bänkskivan. Betongen hälls i och hackas med en murslev för att få bort luftbubblor innan ytan jämnas till. 

Listerna och botten tas sedan bort när betongen har härdat.

Armering i en spegeldamm

Istället för att använda dig av järnarmering när du ska gjuta en tunn platta så kan du använda dig av betong med tillsatt konstfiber istället. I vissa fall kan det vara lättare att köpa lösa fibrer att tillsätta själv i betong än att köpa betong som redan har fiber tillsatt.

Efter att betongen har fördelats i dammen så läggs en formskiva ovanpå för att skapa en jämn yta. Du använder dig sedan av brädor för att avgränsa kanterna.