Nyheter

SD: ”Snart kastas Sverige in i en cementkris”

”Frågan om Cementas miljötillstånd måste snabbt upp på regeringens dagordning. Annars riskerar Sverige byggstopp, arbetslöshet och inbromsande ekonomi.”

Det skriver Martin Kinnunen (SD), klimat- och miljöpolitisk talesperson, och Tobias Andersson (SD), näringspolitisk talesperson i en debattartikel i Altinget:

”Den tidigare socialdemokratiska regeringen och dess vänsterkamrater lade inför valet det berömda ”locket på” när det gäller Cementa och den stundande cementkrisen. I en tid med begynnande lågkonjunktur, skyhöga el- och drivmedelspriser samt en inflation på historiskt höga nivåer runt tio procent så är frågan kring Cementas fortsatta verksamhet och cementtillgången ett reellt hot mot svensk ekonomi och sysselsättning. Därför måste tillståndsfrågan kring Cementa snabbt upp på regeringens dagordning.”

”För att sammanfatta så beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland den 6 juli 2021. Det befintliga tillståndet löpte ut den 31 oktober. I dag verkar Cementa med ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 31 december 2022. Det är ett resultat av den tidigare regeringens tillfälliga ändringar i miljöbalken. Ändringen gav regeringen möjlighet att pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt i vissa undantagsfall. Situationen är sålunda inte på något sätt löst utan klockan tickar.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/sd-snart-kastas-sverige-in-i-en-cementkris