Nyheter

Stena Stål satsar på klimateffektivt återbrukat stål

Återbrukat stål är ett nytt affärsområde för stålgrossisten Stena Stål AB som med detta blir en än mer komplett leverantör till bland annat byggbranschen. Radikalt minskat klimatavtryck blir resultatet. Utsläppen minskar med upp till 97 procent jämfört med nytt skrotbaserat stål.

Stena Stål AB är en av Sveriges största stålgrossister som tar nu steget att bli komplett genom en satsning även på återbrukat stål, företrädesvis hämtat från rivningar.

– Detta är ett nytt koncept för oss och inom kort kommer vi ha återbrukade balkar på lager, ett första steg för att möjliggöra en grönare byggprocess, säger Christoffer Muhl Pollari, affärsutvecklare återbruk vid Stena Stål.

Det återbrukade stålet uppfyller kraven för EN1090 och kvalitetssäkras enligt branschstandarden MVR04:2021. Om malmbaserat nytt stål förorsakar ett CO2-utsläpp om 3000 Kg CO2eq ger skrotbaserat stål 1200 Kg och återbrukat stål så lite som 45 Kg

– Med lagerlagda återbrukade produkter kan vi erbjuda ett mer klimatsmart alternativ. Skulle det inte finnas tillräckligt med återbrukade artiklar av en dimension så kompletterar vi med nytt stål. På detta vis kan vi garantera leveranserna och inte störa byggprocessen. Priset på kvalitetssäkrade återbrukade balkar kommer att vara jämförbart med priset på nytt stål. Alltså kommer inte heller budgeten att äventyras av återbruksprocessen.

Vi har ett nära samarbete med systerbolaget Stena Recycling som hanterar inflödet av material för återbruk från olika rivningsprojekt. Använda balkar demonteras och sorteras av Recycling för att sedan kvalitetssäkras och säljas åter på marknaden av Stena Stål. Demonterat material som inte klarar kvalitetstesterna för återbruk återvinns av Recycling. Detta är ett samarbete som också ger stora konkurrensfördelar.

Ett brett sortiment

Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör med lager, produktion och försäljning på 15 platser i Sverige samt en i Norge. Genom nära samarbete med ledande stålproducenter erbjuds ett brett sortiment inom bland annat balk, stång, rör, armering, rostfritt, aluminium och specialstål.

Företaget lagerför ett standardsortiment och utför enkel bearbetning såsom blästring, målning och kapning. Kunderna utgörs huvudsakligen av små och medelstora aktörer inom bygg och industri. Stena Stål är en del av Stena Metallkoncernen, som verkar på fler än 200 platser i nio länder med över 3000 medarbetare.

www.stenastal.se