Nyheter

Sofie Quant ny kommunikationschef på Brandskyddsföreningen

I början av oktober började Sofie Quant som ny Kommunikationschef för BrandskyddsföreningenMed en gedigen erfarenhet som kommunikationschef, nu närmast för expertorganisationen Drivkraft Sverige, har hon en bred erfarenhet av både kommunikation, varumärkesarbete, och politisk påverkan.

Sofie Quant anställs som en del i Brandskyddsföreningens proaktiva kommunikationsarbete framåt där större fokus kommer att läggas på kunskapsspridning och opinionsbildning.

– Det är väldigt stimulerande att bli en del av en så viktig samhällsorganisation. Här finns en fantastisk kompetens och stora möjligheter att nå ut och säkerställa att kunskap och information sprids. Dagens energisituation påverkar exempelvis människors användar- och eldningsvanor och det finns ett stort behov av kunskap om detta, vilket vi redan nu har påbörjat en kampanj om som lanseras i november som heter Brandsäkert boende, säger Sofie Quant, kommunikationschef på Brandskyddsföreningen.

Varje år inträffar cirka 24 000 bostadsbränder i Sverige vilka leder till stora skador för människor, egendom och miljö. Även om utvecklingen de senaste decennierna varit positiv och allt färre dör i bränder, utgör bostadsbränder fortfarande ett av samhällets största brandproblem. Över 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sin bostad.

– Många bränder kan undvikas med rätt förebyggande åtgärder och detta behöver synliggöras mycket mer. En viktig del framöver blir att bättre sprida kunskap om brandrisker, samt konsekvenserna av bränder, även i det nationella civil-, försvars- och hållbarhetsarbetet och vi hoppas att vi genom ett aktivt påverkansarbete kan höja kunskapsnivån och nå en bredare målgrupp – och här får Sofie Quant en viktig roll. Vi är glada att ha henne på plats, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.